Gemeente Binnenmaas gaat voor duurzaamheid

Gemeente Binnenmaas gaat voor duurzaamheid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Binnenmaas (Zuid-Holland) ingestemd met het basisdocument en het uitvoeringsprogramma van het programma Duurzaam Binnenmaas. Met dit programma wil het college duurzaamheid faciliteren en stimuleren. De gemeente Binnenmaas wil hiermee een bijdrage leveren aan de aanpak van milieuvervuiling en klimaatverandering.

Duurzaamheidsvisie

Volgens de gemeente gaat duurzaamheid niet alleen om het milieu, maar ook om economische en sociale aspecten. Daarom, zo meldt de gemeentelijke website, wordt er gekozen voor de ‘People Planet Profit’ benadering:

“Wij kiezen voor een duurzame ontwikkeling van de gemeente Binnenmaas. Dit betekent dat er aandacht wordt besteed aan – en er een balans wordt gezocht tussen – de kwaliteit van de samenleving (People), het milieu (Planet) en economische ontwikkelingen (Profit), waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de toekomst.”

Zichtbaarheid

De gemeente wil graag dat partners (inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties) duurzaam gaan denken. Om dit te bewerkstelligen wil de gemeente duurzaamheid zichtbaar te maken. Daarbij heeft de gemeente
een voorbeeldfunctie en willen ze laten zien waar ze mee bezig zijn, wat er al is bereikt en wat de doelstellingen zijn.

“Het programma Duurzaam Binnenmaas is ambitieus, maar moet ook realistisch zijn. Randvoorwaarden voor de gemeente zijn de bestaande ambtelijke capaciteit en de bestaande financiële middelen. Wij kunnen niet alles tegelijk oppakken en ook niet alles als eerste doen. Maar als zich kansen voordoen dan pakken we die.”

Doelstellingen

Op basis van de duurzaamheidsvisie en uitgangspunten en randvoorwaarden zijn de doelstellingen voor de periode 2011-2014 ingedeeld in vijf thema’s:

  • Duurzaam Bouwen: Binnenmaas wil aan de slag met duurzaam bouwen. Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, maar ook aan het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen.
  • Duurzame Organisatie: een duurzame organisatie en het streven naar 100% duurzaam inkopen in 2015. Daarnaast wordt vanaf 1 juli 2011 de energievoorziening van de gemeente verduurzaamd;
  • Duurzame Mobiliteit: In eerste instantie betreft dit elektrische mobiliteit gevolgd door het rijden op aardgas. Ook bij de nieuwe concessieverlening voor het openbaar vervoer zal gevraagd worden het openbaar vervoer te verduurzamen;
  • Duurzaam Ondernemen: Binnenmaas wil duurzaam ondernemen stimuleren. Wij besteden daarbij niet alleen aandacht aan het ondernemen zelf, maar ook aan de locaties waar bedrijvigheid is gevestigd;
  • Duurzame Omgeving: Duurzaamheid zichtbaar maken in de omgeving: bij de openbare verlichting en bij water en groen. Hierbij worden vooral ‘natuurlijke’ momenten benut om verbeteringen door te voeren.

Lees/download hier het uitvoeringsprogramma

Binnenmaas duurzaam