College Emmen verkent mogelijkheden windenergie

College Emmen verkent mogelijkheden windenergie

Het college van de gemeente Emmen wil inzetten op een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Dit beleid is geschetst in de Energienota “Energie voor Groene Groei”. In relatie tot deze nota ziet het college kansen in de ontwikkeling van een windmolenpark op Emmens grondgebied. In overleg met de provincie is besloten om mogelijkheden van realisatie van windenergie samen te onderzoeken. Dit jaar wordt er een zogeheten Beleidsregel Windenergie Emmen opgesteld. Deze Beleidsregel vormt het kader voor de plaatsing van windmolens in de gemeente.

Het College vindt het belangrijk dat de inwoners en het algemeen belang gebaat zijn bij de realisatie van windenergie. Dit kan bereikt worden door gebiedsontwikkeling. Doelstelling is dat in de regio waar de windmolens geplaatst worden de economische en ruimtelijke ontwikkeling sterker wordt. “Het windmolenpark moet ons, naast duurzame energie iets op gaan leveren. Het moet een impuls aan het gebied geven, op economisch, toeristisch en/of ruimtelijk gebied. Om deze reden wordt gebiedsontwikkeling een belangrijk onderdeel van de beleidsregel”, aldus Wethouder Nynke Houwing-Haisma.

Beleidsregel

Het komende jaar gaat de gemeente aan de slag om te komen tot een Beleidsregel Windenergie. Hierbij is van belang dat er rekening wordt gehouden met de omgeving. De beleidsregel vormt het kader op basis waarvan windmoleninitiatieven binnen de gemeente gewogen gaan worden. Ook gaat de beleidsregel in op het aantal windmolens en de financiële opbrengst hiervan, om daarmee gebiedsontwikkeling mogelijk te kunnen maken.

Naast het gebruik als afwegingskader gaat de Beleidsregel de basis vormen voor het bestemmingsplan voor de locatie waar een windmolenpark ontwikkeld kan worden.

Vervolg

De verwachting is dat de beleidsregel eind van dit jaar aan de gemeenteraad kan worden aangeboden. Het college vindt het belangrijk dat de ontwikkeling van windenergie in nauwe samenwerking met de Erkende Overlegpartners gebeurt. Eind juni wordt daarom overleg georganiseerd met diverse Erkende
Overlegpartners en andere betrokkenen.