Stevig commentaar op Green Deals

Stevig commentaar op Green Deals

Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur & Milieu (I&M) 59 Green Deals afgesloten. Uit diverse geledingen klinkt kritiek.

Green Deals zijn afspraken waardoor ideeën vanuit de samenleving die bijdragen aan groene groei mogelijk worden gemaakt. Het kabinet zegt groene groei te willen stimuleren door regels aan te passen, te bemiddelen tussen partijen met verschillende belangen en te zorgen voor goede informatie. Provincies en gemeenten dragen bij aan een snelle ruimtelijke inpassing, zetten regionale fondsen op en voeren de procedure voor een vergunning snel uit.

Bekijk hier het interview van Nu.nl met minister Verhagen:

‘Bedrijven en burgers zorgen dat het project van de grond komt, de overheid ruimt de belemmeringen uit de weg. Dat is de deal,’ aldus minister Verhagen. ‘De overheid moet duurzaamheid niet van bovenaf opleggen met allerlei verboden. Het heeft veel meer succes als mensen en bedrijven zelf zoveel mogelijk de ruimte krijgen voor eigen duurzame initiatieven.’

De focus ligt op vijf sectoren: grondstof- en productketens, water- en landgebruik, voedsel, mobiliteit, klimaat en energie. De 59 Green Deals zijn een eerste stap.

De kritiek is niet van de lucht:

– prof Jan Rotmans: “Maar al met al was dit vijftien jaar geleden een goede ingreep geweest, niet nu. In feite begrijpen ze de tijdgeest niet” (bron: Nuzakelijk)
– De Groene Zaak: “We willen structurele maatregelen zien in plaats van alleen een greep uit individuele projecten”. (bron: Nuzakelijk)
– Eneco: “Green Deal moet zich nog bewijzen”. (bron: Telegraaf)
– “PvdA mist ambitie in Green Deal” (bron: Telegraaf)

Volg de discussie op Twitter:


Het kabinet wil ervoor zorgen dat succesvolle voorbeelden breed navolging krijgen. Niet alleen bij grote bedrijven en provincies, maar ook bij MKB’ers en gemeenten. In november 2011 wordt het internetportaal www.rijksoverheid.nl/greendeal weer opengesteld voor nieuwe deals.

Bron: persbericht