Nederland haalt klimaatdoelen 2020 niet

Nederland haalt klimaatdoelen 2020 niet

De Algemene Rekenkamer wil dat het kabinet een integrale visie op het energie- en klimaatbeleid opstelt om een duidelijk beeld te scheppen van de economische en maatschappelijke voordelen van energiebesparing, duurzame energie en een CO2-arme energievoorziening.

Nederland blijft achter

Daarnaast wil de rekenkamer dat de doelen van het energie- en klimaatbeleid evenals de samenhang daartussen duidelijk zijn. Monitorgegevens tonen aan dat de energiebesparing in Nederland al jaren achterblijft bij de ambities van de overheid. De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht waarom doelen voor energiebesparing niet worden gehaald en welke consequenties dat heeft, en hoe het beleid met betrekking tot energiebesparing effectiever gemaakt kan worden.

Doel 2020 wordt niet gehaald

Het energie¬gebruik in Nederland is in de periode 1995-2007 met 11% toegenomen en niet met maar 4%, zoals de overheid had gepland. De conclusie is dat het beleid ter besparing van energie niet voldoende werkt, waarvoor de rekenkamer onder andere als oorzaak aanwijst dat de overheid minder (krachtige) maatregelen heeft genomen dan vooraf in studies als noodzakelijk was ingeschat. Het is volgens de rekenkamer niet waarschijnlijk dat bij voortzetting van het beleid van het kabinet-Balkenende het voor Nederland geldende doel voor CO2-reductie in 2020 zal worden gehaald.

Bron: Tubantia

Lees het hele bericht hier