Apeldoorn maakt woningen energnieneutraal in pilot

Apeldoorn maakt woningen energnieneutraal in pilot

Maar liefst 55 huishoudens in Apeldoorn hebben te kennen gegeven interesse te hebben in een experiment waarbij hun woning met hulp van gemeente en diverse bedrijven energieneutraal kan worden. De proef zal later dit jaar met twintig huishoudens van start gaan.

Geen definitief besluit

De gemeente is blij met de grote belangstelling, al hebben de gegadigden nog geen definitief besluit genomen. Op 24 januari is er een informatiebijeenkomst over het project, dat subsidie krijgt van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Vandaag verstuurt de gemeente een nieuwsbrief aan mensen die eerder belangstelling voor energiebesparing hebben getoond. Bij het project werkt Apeldoorn samen met vijf andere gemeenten in Nederland. Samen zijn ze door de SEV uitgekozen voor het experiment. Ze krijgen steun van Christoph Maria Ravesloot, lector energiezuinig bouwen en renoveren aan Hogeschool Zuyd in Rotterdam, die ook op de Apeldoornse bewonersavond zal spreken. De bedrijven die bij het Apeldoornse project zijn betrokken, volgen een speciale opleiding bij Saxion Hogescholen in Deventer.

Quickscan

Volgens plan krijgen de belangstellenden in april een quickscan van hun woning. Daaruit moet blijken of de (persoonlijke) omstandigheden geschikt zijn om de woning energieneutraal te maken, waarbij de bewoners evenveel energie gebruiken als duurzaam opwekken. De plannen worden vervolgens gedetailleerd uitgewerkt in een stappenplan. Bovendien worden de bewoners intensief begeleid. Theo van Es van de gemeente verwacht dat het merendeel van de huizenbezitters eind 2013 met de eerste maatregelen aan de slag kan.

Bron: de Stentor

Lees het hele bericht hier.