Utrecht bouwt energiefabriek voor rioolslib

Utrecht bouwt energiefabriek voor rioolslib

In Utrecht gaat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in 2013 een energiefabriek bouwen om slib uit het rioolwater via gisting om te zetten in energie. Via een pijpleiding zal het slib aangevoerd worden vanuit de rioolzuiveringsinstallatie. In 2015 zal de verouderde zuiveringsinstallatie vervolgens een verbouwing ondergaan.

Kansrijke gebieden
Het slib wordt van het rioolwater gescheiden bij de zuiveringsinstallatie aan het Utrechtse Zandpad. Het slib wordt vervolgens onder het Amsterdam-Rijnkanaal door naar de te bouwen energiefabriek op industrieterrein Lage Weide gevoerd. In de fabriek zal gebruik worden gemaakt van thermische druk hydrolyse (TDH). Deze techniek verhoogt het gistingsrendement door de cellen in het zuiveringsslib voor de vergisting te verhitten en te ‘kraken’. Hierdoor komt er meer biogas uit de gisting waarmee het waterschap extra elektriciteit kan opwekken. De energiefabriek gaat uiteindelijk een hoeveelheid energie produceren die gelijk staat aan het elektriciteitsverbruik van 2200 huishoudens.

Financieel
De huidige zuiveringsinstallatie, die per dag 7 miljoen liter afvalwater schoonmaakt, stamt nog grotendeels uit de jaren ’70. In 2015 gaat het waterschap beginnen aan een nieuwbouw van de installatie. In 2018 moeten deze werkzaamheden voltooid zijn. De totale kosten voor de energiefabriek, de pijpleiding en de nieuwe zuiveringsinstallatie bedragen zo’n 200 miljoen euro.

Bron: DeStadUtrecht.nl