Onafhankelijke informatiebron over energiebeleid voor overheden.

Onderzoek: vogels hebben geen last van windmolens

door Michael van Dorp op 16 april 2012 1 reactie

in onderzoek

Post image for Onderzoek: vogels hebben geen last van windmolens

Windmolenparken hebben op lange termijn geen negatieve invloed op de vogelpopulatie. Dat concluderen onderzoekers in Groot-Brittannië. Uit het grootschalige onderzoek blijkt wel dat sommige vogelsoorten het moeilijk hebben tijdens de bouw van de parken.

Argument ontkracht
Windmolenparken zorgen al jaren voor verhitte discussies. Ze leveren schone energie, maar zouden schadelijk zijn voor vogelpopulaties en de rest van het lokale milieu. Dit laatste punt wordt nu ontkracht, door onderzoek dat Britse wetenschappers in samenwerking met verschillende vogelverenigingen uitvoerden. De wetenschappers onderzochten bij tien vogelsoorten of ze te lijden hadden onder de komst van windmolenparken. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het Journal of Applied Ecology.

Geen invloed
De meeste onderzochte vogelsoorten blijken op lange termijn geen last te hebben van de windmolens. De populaties van de Schotse sneeuwhoen, de watersnip en de wulp gingen wel achteruit tijdens de bouw van de parken. De laatste twee toonden na de bouw geen herstel. Daar staat tegenover dat de populaties van de veldleeuwerik en de roodborsttapuit er juist op vooruit gingen. De onderzoekers concluderen dat er weinig bewijs is voor negatieve effecten van windmolenparken op vogelpopulaties. De technische specificaties van de parken, zoals het aantal en de hoogte van de turbines, blijken geen invloed te hebben.

Voorzichtigheid
De wetenschappers manen wel aan tot voorzichtigheid. Ze raden overheden aan rekening te houden met de invloed van de constructieperiode. De gevolgen voor vogelpopulaties kunnen bijvoorbeeld beperkt worden door de bouwwerkzaamheden te verbieden tijdens het broedseizoen. Daarnaast benadrukken de onderzoekers dat de effecten op nog langere termijn – meerdere decennia – nog onderzocht moeten worden. Ook wijzen ze erop dat er geen gegevens verzameld zijn van roofvogels en vleermuizen, die mogelijk meer last hebben van de windmolens.

Bron: IPS

  • Niels Jeurink

    Het verdient aanbeveling dit onderzoek uit te breiden met, inderdaad, roofvogels. Met name Zeearend maar ook Rode wouw blijken juist uitermate gevoelig voor windmolenparken. Onderzoek hiernaar in de Verenigde Staten en in Noorwegen laten soms decimering van populaties van zeearenden zien. Zo bezien is de kop boven dit artikel misschien wat voorbarig.

Previous post:

Next post: