Haarlemmermeer reserveert miljoenen voor duurzame initiatieven

Haarlemmermeer reserveert miljoenen voor duurzame initiatieven

Haarlemmermeer reserveert 3,3 miljoen euro voor lokale duurzame initiatieven. De gemeenteraad stemde vorige week in met het voorstel Contouren Duurzaam (energie) bedrijf (DeB). Doel van het bedrijf: meer energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Het DeB gaat duurzame investeringen versnellen met deelnemingen bij initiatieven van marktpartijen.

Dubbele winst
Met het publieke participatiebedrijf wil de gemeente het verduurzamen van energieopwekking versnellen en op grotere schaal realiseren dan individuele investeerders alleen. De winst moet in aanzienlijk lagere energielasten zitten. Deze winst wordt vervolgens verdeeld tussen het DeB en de investerende partij(en). Met de komst van het bedrijf kunnen bedrijven meer in duurzame alternatieven investeren en kan het DeB bovendien haar investering terugkrijgen.

Investeren in de toekomst
Wethouder Duurzaamheid John Nederstigt is blij met de komst van het bedrijf: “Dit Duurzaam (energie) Bedrijf is precies wat Haarlemmermeer beoogt met haar beleid. Duurzame ontwikkeling is lonend, duurzame ontwikkeling is een voorwaarde voor een gezonde economie van de toekomst. Maar, de maandlasten van energie zullen in de toekomst alleen maar hoger worden. Willen wij als inwoners en bedrijven dezelfde levensstandaard houden in de toekomst, is het opwekken van duurzame energie lonend en een kans voor iedereen om die kosten beheersbaar te houden. Duurzaam investeren is daarmee investeren in de toekomst van onze kinderen. En de uitstoot van CO2 wordt ook nog eens verminderd. Al deze doelstellingen passen binnen het gemeentelijke beleid “Ruimte voor Duurzaamheid.”

Participatiebedrijf
Het DeB richt zich op het verstrekken van financiële bijdragen aan duurzame projecten. Het is een participatiebedrijf, dat zich richt op initiatieven die in Haarlemmermeer spelen. De 3,3 miljoen die wordt gereserveerd, zal worden ingezet om de markt zelf te laten investeren. De gemeente geeft aan dat het vaak het laatste financiële zetje is, dat nodig is om een project van de grond te krijgen. Het bedrijf richt zich op substantiële projecten met een investering van een half miljoen of meer.


Bron: Gemeente Haarlemmermeer