“Kabinet heeft verduurzaming op achterstand gezet”

“Kabinet heeft verduurzaming op achterstand gezet”

Milieudefensie noemt de val van het kabinet een goede zaak voor natuur en milieu. “Dit kabinet zag natuur en milieu alleen als last voor het bedrijfsleven,” aldus Hans Berkhuizen, directeur van Milieudefensie. Volgens Berkhuizen heeft dit kabinet de verduurzaming van de economie op achterstand gezet die moet worden ingelopen.

Schaars groen
Op korte termijn moet voor bezuinigingen volgens Milieudefensie vooral gekeken worden naar infrastructurele projecten. Berkhuizen: “Dit kabinet heeft gekozen voor dure cadeautjes voor de automobilist, die tijd is voorbij. Zo besparen we miljarden en behouden we het schaarse groen in Nederland.”

Van de plannen die in het Catshuis zijn gemaakt, roept de milieuorganisatie de Kamer op het afschaffen van het belastingvoordeel op rode diesel, het verlagen van de kilometervergoeding en het verhogen van de btw-tarieven wel in te voeren. Berkhuizen: “Dit zijn bezuinigingen die uiteindelijk goed zijn voor mens en milieu en waarvoor een meerderheid in de Kamer te vinden moet zijn.” De Tweede Kamer is nu verantwoordelijk voor het maken van de begroting voor 2013.

Controversiële thema’s
Volgens Milieudefensie zijn er tal van belangrijke onderwerpen die controversieel moeten worden verklaard aangezien het aannemelijk is dat een ander kabinet op deze dossiers een andere koers zal varen.

Het gaat dan onder andere om omstreden thema’s als de proefboringen naar schalie- en steenkoolgas en de aanleg van de dure Blankenburgtunnel door het schaarse groene gebied Midden-Delfland. De organisatie bepleit ook uitstel van de behandeling van de natuurwet en de herziening van het omgevingsrecht.

Bron: Milieudefensie