Houten toetst haalbaarheid biovergister

Houten toetst haalbaarheid biovergister

In de gemeente Houten wordt gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de vestiging van een biovergistingsinstallatie met warmte-krachtkoppeling. De installatie moet een bijdrage aan de vergroening van de stadsverwarming leveren, en past volgens de gemeente binnen de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen.

6% van huishoudelijke energie
Een biovergistingsinstallatie wint biogas uit allerlei soorten organisch afval. In de beoogde warmte-krachtinstallatie wordt dit gas vervolgens omgezet in warmte en elektriciteit. Het doel is om 6% van de huishoudelijke energievraag in Houten op duurzame en CO2-neutrale wijze op te wekken. In het haalbaarheidsonderzoek wordt ook rekening gehouden met de locatie van de installatie. Algemene richtlijnen schrijven voor dat deze een hinderzone kent van maximaal honderd meter.

Herbruikbaar plastic
De gemeente geeft een aantal randvoorwaarden mee aan de uitvoerders van het haalbaarheidsonderzoek. Deze voorwaarden betreffen zaken als de inpassing in het gebied, de aan- en afvoer van materiaal en de betrouwbaarheid en exploitatie van de installatie. De gemeente nodigt haar inwoners uit om input te geven over de randvoorwaarden. Als de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek positief is, neemt het college een principebesluit. Hierna volgen nog een communicatietraject en de planologische procedure, met mogelijkheden voor bezwaar.