Subsidie voor lokale duurzaamheidsinitiatieven

Subsidie voor lokale duurzaamheidsinitiatieven

In Deventer geeft de gemeente financiële ondersteuning aan lokaal georganiseerde activiteiten die bijdragen aan de duurzaamheid van de stad. Ook in het lopende jaar kunnen nog aanvragen worden ingediend voor de subsidie. Het betreft activiteiten op het gebied van informatievoorziening, bewustwording en klimaatbewust handelen.

Klimaatneutraal
Deventer heeft als doel in 2030 klimaatneutraal te zijn. Het verlagen van energiegebruik en het opwekken van duurzame energie staan dan ook hoop op de agenda van de gemeente. Wethouder milieu en duurzaamheid Jos Pierey: “Er liggen veel kansen. Samen met betrokken inwoners, met organisaties en instellingen gaat Deventer stevige stappen zetten op het gebied van woningisolatie, biomassa, zonne- en windenergie.”

Duwtje in de rug
Informatieverstrekking en bewustwording kunnen initiatiefnemers een duwtje in de rug geven om een bijdrage te leveren aan een duurzaam leefklimaat. De subsidieregeling ‘Kleintje Klimaat’ speelt daar op in. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.500 per aanvraag. Voorbeelden van activiteiten die vorig jaar al met de subsidie zijn gerealiseerd zijn een culinair evenement, een kamp voor kinderen en een conferentie met een symposium, een markt met workshops en lezingen.

In Deventer wordt ook hard gewerkt aan de ontwikkeling van zonne-energie en windmolenparken.