Sliedrecht rouwt niet om geschrapte windmolens

Sliedrecht rouwt niet om geschrapte windmolens

Het gemeentebestuur in Sliedrecht is niet rouwig om de beslissing van Provinciale Staten om de windmolenlocatie aldaar te schrappen. “Als college hebben we richting de gemeenteraad aangegeven dat je dit gebied, in afwachting van de ontwikkeling van een Recreatief Knooppunt, als reservelocatie zou moeten bestempelen”, zegt milieuwethouder Ad de Waard tegen Het Kompas.

Milieubeleidsplan
De gemeente focust zich in haar milieubeleidsplan op andere initiatieven. Het betreft geen gemeentelijk plan, maar een visie voor de regio. “Dat in 2011 is afgetikt in de Drechtraad. Binnenkort wordt hierover besloten in de Sliedrechtse gemeenteraad. We zijn al wel met de uitwerking bezig”, aldus De Waard. Als voorbeeld noemt hij een duurzaamheidslening. “Particulieren die zonnepanelen willen aanschaffen kunnen een gemeentelijke lening afsluiten. De eerste drie jaar is aflossingsvrij. Pas op het moment dat de investering energievoordeel oplevert dien je terug te betalen.”

Barometer
Lokale bedrijven kunnen gebruik maken van de zogenaamde Milieubarometer. Organisaties kunnen terecht op een website waar, na het invullen van de benodigde gegevens, wordt aangegeven welke investeringen nodig zijn om milieuvervuiling te verminderen en kosten te besparen. Dit initiatief begint als gratis dienst en gaat na 2013 over in een abonnementsvorm.

Elektrisch rijden
De gemeente wil ook oplaadpunten voor elektrische auto’s gaan plaatsen. De locaties hiervoor zijn echter nog niet bekend. De Waard: “Het probleem is dat de risico’s nog niet helder zijn. Die moeten nog worden uitgezocht. Als gemeente ben je eigenaar van zo’n oplaadpunt. Als er iets gebeurt, wat zomaar zou kunnen, zijn wij aansprakelijk.”

Duurzaam bouwen
Ook duurzame nieuwbouwprojecten krijgen speciale aandacht in het beleidsplan. Een voorbeeld is de revitalisering van een plein, waarvan een zogenoemde warmtekraal wordt gemaakt. “Bij productieprocessen gaat heel veel overtollige warmte verloren. Door die te vangen, wat bijvoorbeeld afvalcentrale HVC in Dordrecht doet, kun je daar bewoners van een wijk en in dit geval ook winkeliers van laten profiteren”, licht De Waard toe. “Het idee is om van alle warmtekralen in de Drechtsteden een ketting te maken. Zo kan in onze gemeente het Winklerplein worden verbonden met de Warmte Koude Opslag die Tablis in het nieuwe gebouw van Yulius heeft geïnstalleerd en waarvan ook de bewoners van het eerste deelgebied van Het Havenkwartier gebruik maken.”

Bron: Het Kompas