Friesland richt vizier op aardwarmte

Friesland richt vizier op aardwarmte

In Friesland gaan de provincie en gemeenten de aanleg van aardwarmtesystemen begeleiden. Er is tot op heden te weinig toezicht op dit proces. Met nieuwe maatregelen voor het gebruikmaken van de temperatuur van grondwater en bodem, wordt de omgeving beschermd. De provincie geeft aan dat er momenteel naast professionele ook minder deskundige installateurs en boorbedrijven actief zijn.

Certificaat en protocol
Er is inmiddels een protocol voor het boren van bronnen, en er komt een certificering van bedrijven. Provincie en gemeenten voorkomen hiermee dat natuurlijke bodemlagen onkundig worden doorboord. Het komt nu nog voor dat systemen vlak naast elkaar worden aangelegd, zonder dat de initiatiefnemers dit van elkaar weten. Andere systemen worden schoongemaakt met schadelijke stoffen die eruit kunnen lekken. Er zijn meer voorbeelden van bedreigingen die momenteel onvoldoende worden afgeschermd.

Fossiele brandstoffen
Steeds meer huizen, kantoren en kassen worden verwarmd door aardwarmte. Gedeputeerde Tineke Schokker geeft aan hoe belangrijk deze ontwikkeling en de nieuwe maatregelen zijn: “Deze systemen dringen het verbruik van fossiele brandstoffen terug. Dit wil de provincie Fryslân zoveel mogelijk stimuleren. Het Rijk en de provincie werken samen om het gebruik van deze systemen te bevorderen. Hierbij hoort een passende regelgeving.”

Bron: Gemeente.nu