Onafhankelijke informatiebron over energiebeleid voor overheden.

Meerderheid voor windmolens in eigen gemeente

door Michael van Dorp op 10 mei 2012 2 reacties

in onderzoek, Opinie

Post image for Meerderheid voor windmolens in eigen gemeente

64 procent van Drentenaren staat positief tegenover de plaatsing van windmolens in de eigen gemeente. Deze conclusie uit onderzoek uit 2008 blijft overeind, na de behandeling van een klacht door een geschillencommissie. Het onderzoek voldoet aan de kwaliteitseisen, aldus de commissie. 88 procent van de ondervraagden vindt dat het gebruik van windenergie in Nederland gestimuleerd moet worden.

Hevig verzet
Slechts 9 procent toont zich negatief over de plaatsing van windmolens in de eigen provincie; 4 procent is zeer negatief. Het Platform Storm, een actiegroep die zich hevig verzet tegen de komst van windmolens naar de regio, diende een klacht in naar aanleiding van het onderzoek. Het onderzoek zou “een aanfluiting” geweest zijn, met “inmenging in de onderzoeksresultaten” door de opdrachtgevers. De geschillencommissie heeft hiervoor geen aanwijzingen kunnen vinden en geeft Platform Storm daarom ongelijk.

Onjuiste conclusie
De commissie geeft wel aan dat de alinea over geschikte locaties in de samenvatting voor verbetering vatbaar is. De conclusie dat “het onderzoek uitwijst dat bijna driekwart van de Drentse bevolking de mening deelt dat het plaatsen van windmolens in open veengebied, agrarische gebieden of weilanden gepast is”, had hierin niet mogen worden opgenomen. De meningen verschillen namelijk onderling met betrekking tot veengebied, agrarische gebieden en weilanden. Over de plaatsing in agrarische gebieden toonden de respondenten zich het meest positief.

Procedurekosten
De geschillencommissie laat alle overige conclusies uit 2008 overeind. 84 procent van de inwoners van Drenthe is positief over windenergie. Van de bevolking is 66 procent positief tot zeer positief over de komst van windmolens naar de provincie. Omdat het onderzoek kwalitatief goed is uitgevoerd, maar op één punt een onjuiste samenvatting bevat, draagt de geschillencommissie de betrokken partijen op ieder de helft van de procedurekosten te betalen.

UPDATE 15/5 – Reactie Platform Storm
EnergieOverheid vroeg Platform Storm om een reactie op de uitspraak van de geschillencommissie. Hieronder het antwoord van Hilvert-Jan Baalman.

De conclusie dat een meerderheid van de inwoners in de provincie Drenthe voor plaatsing van windmolens zijn,  wordt door de uitspraak van het MOA (Markt Onderzoek Associatie)  ontkracht. De uitspraak van de commissie luidt:

“dat de stelling in de samenvatting van het rapport “Opinie onderzoek windenergie”
van juli 2008, dat het Onderzoek uitwijst dat bijna driekwart van de Drenten de
mening deelt dat het plaatsen van windmolens in open veengebieden, agrarische
 gebieden of weilanden gepast is (74 procent), niet wordt gedragen door de
onderzoeksresultaten en dat deze samenvatting dientengevolge op een essentieel
onderdeel niet voldoet aan de daaraan in kwalitatief opzicht te stellen eisen;”

Wij, als Platform Storm, kunnen niet anders concluderen dan dat alle bezwaren zijn overgenomen. Op basis van de ruwe onderzoeksdata was een betere analyse mogelijk geweest. Maar het ter beschikking stellen van deze ruwe data is door Newcom geweigerd. Verder erkent de commissie dat er kritische kanttekeningen geplaatst kunnen worden bij het onderzoek.

“De kritische kanttekeningen die in deze zaak gemaakt kunnen worden, zijn weliswaar serieus te nemen, doch zijn naar hun aard en inhoud in hun totaliteit nog niet zodanig ernstig, dat gezegd moet worden dat het Onderzoek de kwalitatieve toets niet kan doorstaan.”

Conclusie:

De uitspraak van de commissie ondersteunt de mening van Platform Storm dat de discussie (en opinie-onderzoeken) rondom plaatsing van windturbines op een zorgvuldige manier moet plaats vinden.  Opinie-onderzoeken zijn in algemeenheid een prima middel om dit te onderbouwen, mits correct uitgevoerd.
Het onderzoek van Newcom krijgt amper een voldoende, en is derhalve naar onze mening niet geschikt.

Meer informatie over het standpunt vindt u op de website van Platform Storm.

 • Jaap

  Natuurlijk tonen respondenten zich positief ten aanzien van plaatsing van windmolens in agrarisch gebied. Plaatsing in verstedelijkt gebied is geen optie vanwege de beperkingen die deze machines met zich meebrengen en plaatsing in industrieel gebied is geen optie vanwege het gebrek aan dergelijk gebied.

  Blijft over de bos- en natuurgebieden en agrarisch gebied.
  Voor deze conclusie is geen onderzoek nodig, slechts een beetje boerenverstand.

 • http://www.duurzamebrabanders.nl/blog Henk Daalder Windparken Wiki

  Het onderzoek heeft de verkeerde vraag gesteld
  De echte vraag waar de inwoners voor staan is:
  ” Vind ik het erg dat ik als burger wordt buitensluiten van voordeel van windmolens, door die ondernemers en dat mijn eigen Drentse overheid daar doelloos bij staat te kijken, en er dus aan meewerkt?.” 

  Burgers worden in dit land, en ook in Drenthe buitengesloten. Dat heeft het ministerie van EZ zo georganiseerd. EZ is voor de belangen van ondernemers, burgers zal ze worst wezen, vooral als de lobby vanuit het fossiele bedrijfsleven EZ vraagt hen te helpen die burger buiten te sluiten, dan heeft het bedrijfsleven meer en gemakkelijker winst.

  Tegelijkertijd faalt de politiek, om voldoende ver in de toekomst te kijken.
  Politiek en bestuur kijkt niet verder dan de volgende verkiezingen
  Burgers kijken wel verder, maar zijn afgehaakt, omdat ze alleen wat doen als ze invloed hebben
  Daarom kopen ze zonnepanelen, daar kunnen ze zelf over beslissen

  Over windparken moet de overheid hen beschermen tegen benadeling
  Want het landschap is een collectief goed

  De provincie heeft nu snel een landschaps ontwerp laten maken, met windmolens, om te kijken welk soort windpark ontwerp een mooi landschjap oplevert . De boeren willen een lelijk windpark ontwerp, gewoon alles vol bouwen.
  Het landschap is echter veel mooier als er enkelvoudige rijen windmolens in het landschap staan, en er naast die rijen geen andere windmolens staan.

  Dergelijke spaarzamne rijen windmolens in het landschap, geeft een leesbaar landschap, ontdekte de provincie.
  Zo moeten de windparken ook in het landschap komen.

  Maar helaas, de boeren worden geholpen door EZ, die streeft naar een landschap van oostduitse huurkazerne kwaliteit.
  De inwoners worden standaard buiten gesloten, hun wens  voor kwaliteit, had de zorg van de provincie moeten zijn, maar dan een paar jaar gelden, toen de provincie nog niets van windmolens in Drenthe wilde weten

  Nu staat de provincie buitenspel
  Ze had al een paar jaar geleden met de eigen inwoners mooie windpark trace’es moeten vaststellen
  Dan hadden de boeren nu geweten waar ze wel en niet windmolens kunnen bouwen.
  Maar door gebrek aan visie bij de provincie is dat toen niet gebeurd.

  Daarom moet een Windenergie Wet dit standaard regelen, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.
  Een Windenergie Wet moet Burgers beschermen tegen buitensluiten door overheid en ondernemers
  Burgers moeten de kans krijgen, in hun landschap, een stukje windpark te te krijgen op een democratisch vastgesteld trace.

  Daarnaast moet de Windenergie het landschap beschermen tegen lelijke massale landschappen, en daarvoor ontwerpregels geven voor mooi ontwerpen windparken.

  Er zijn 3 ontwerpregels voor mooie windparken
  Alleen enkelvoudige rijen windmolens
  Die minstens 8 tot 10 km uit elkaar blijven
  Burgers kunnen met voorrang investeren, voor hun gezins aandeel.

  http://www.guldenlijn.nl/windparken/mwiki/index.php/Windenergie_Wet 

Previous post:

Next post: