Vergunningen voor windparken in Noordzee

Vergunningen voor windparken in Noordzee

De Raad van State heeft drie vergunningen voor de aanleg van windparken in de Noordzee definitief verleend. De bouw van de windmolenparken van in totaal ruim 900 megawatt, voldoende om zo’n 750.000 huishoudens van stroom te voorzien, komt daarmee opnieuw een stap dichterbij.

Verkiezingsthema
De beslissing van de Raad van State komt op een interessant moment. In september zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de verduurzaming van de energievoorziening zou een belangrijke rol kunnen spelen in de campagnes en daaropvolgende regeringsformatie. Het is mogelijk dat een significante inzet op windenergie op zee kan leiden tot meer banen en economische groei.

Duidelijk beleid
De Noordzee is wereldwijd een van de meest geschikte plaatsen om windenergie op zee te winnen. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan een veilige en schone energievoorziening. De bouwers van de windmolens geven dan ook aan dat er snel duidelijkheid moet komen over het beleid ten aanzien van de aansluiting van de windparken aan het landelijke elektriciteitsnet. “De uitspraak van de Raad van State bevestigt de kwaliteit van onze windparken. Het is nu aan de overheid om de juiste omstandigheden te creëren waardoor SSE Renewables en DONG Energy in Nederland gaan investeren”, zegt Reinout Wissenberg van SSE Renewables.

Bron: Energienieuws