Bergen energieneutraal in 2030

Bergen energieneutraal in 2030

De gemeente Bergen streeft ernaar in 2030 klimaatneutraal te zijn. Hiertoe heeft het college allereerst het Duurzaamheidsbeleid 2012 – 2016 vastgesteld. Er is 350.000 euro gereserveerd om het beleid van de komende vier jaar uit te voeren. Het college wil een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Duurzame kustgemeente
Het bedrag van 350.000 euro gaat voor een deel naar de oprichting van de Duurzame Energie Maatschappij Regio Alkmaar. Ook wordt er geld gereserveerd voor haalbaarheidsonderzoeken naar het opwekken van duurzame energie, zoals zonne- en windenergie en energie uit biomassa. Daarnaast wil het college de Green Key en ECO XXI keurmerken halen, bedoeld om lokale organisaties te stimuleren om duurzaam te ondernemen. Bergen moet daarmee bekend komen te staan als een duurzame kustgemeente.

Maatregelen en leningen
Wethouder Alwin Hietbrink wijst op enkele mogelijkheden: ”Een van de eerste maatregelen waar de gemeente mee aan de slag wil, is het terugdringen van de energieconsumptie. Dit zorgt voor een positief effect op het milieu maar ook voor lagere lasten. Vooral in de bestaande woningen en gebouwen liggen grote besparingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door het plaatsen van een zuinige verwarmingsinstallatie, gevel-, dak- en vloerisolatie en HR++ glas.” Om bewoners en ondernemers te stimuleren, wil de gemeente een duurzaamheidslening in het leven roepen. Zo kan voordelig geld geleend worden om woningen en gebouwen energiezuinig te maken.

Bron: Dichtbij