Reststromen, groene energie en afval

Reststromen, groene energie en afval

De gemeente Moerdijk heeft een nota gepresenteerd over het gemeentelijk energiebeleid. In de ‘Paraplunota Leefomgeving’ richt de gemeente zich op drie speerpunten op het gebied van afval, energie en water-, bodem- en luchtgesteldheid. Met de stijgende vraag naar schaarser wordende grondstoffen wordt het bijvoorbeeld tijd om veel meer afval gescheiden in te zamelen, is de visie van wethouder Cors Punt.

Reststromen
Het eerste speerpunt waar in de nota aandacht aan wordt besteed, behelst het hergebruik van reststromen die op het industrie- en haventerrein ontstaan. Warmte en stroom worden al hergebruikt op het terrein, “maar we kijken of we CO2 kunnen transporteren van Moerdijk naar bijvoorbeeld de kassen in de Spiepolder bij Zevenbergen”, aldus wethouder Punt.

Zonne-energie en afval
Een ander aandachtspunt is de focus op zonne-energie. “Die wordt steeds efficiënter en dus goedkoper”, zegt Punt. In 2030 wil de gemeente 30 procent van de totale energiebehoefte in Moerdijk uit zonne-energie halen. Daarnaast moet 30 procent van windenergie en 10 procent van bio-energie komen. De gemeente wil duurzaamheidsleningen beschikbaar stellen voor haar inwoners. Het derde en laatste speerpunt in de nota is de notie ‘afval = grondstof’. Wethouder Punt ziet grote veranderingen in het scheiden van afval, waar nog veel bruikbare grondstoffen in te vinden zijn. “Misschien komen er andere kliko’s”, zegt Punt. “Misschien gaan we anders inzamelen. Tariefsdifferentiatie? Wellicht krijgt de burger straks geld voor plastic- en gft-afval.”

Bron: BN DeStem