Nieuwe techniek: energiebesparing met aardwarmte

Nieuwe techniek: energiebesparing met aardwarmte

In Bolsward wordt met een nieuwe techniek aan labelverbetering gedaan, door aardwarmte in woningen in te zetten. Drie bedrijven en een woningbouwcorporatie werken samen aan het innovatieve project. Het college van Gedeputeerde Staten heeft al ruim 93.000 euro toegekend aan het initiatief.

Verwarmen en koelen
Het doel binnen het project is om de muren van woningen op een constante temperatuur te houden. In de winter worden de muren verwarmd met aardwarmte, in de zomer worden ze gekoeld. De insteek en verwachting is dat de bewoners van de huizen hiermee het gasverbruik kunnen beperken. Het energielabel van de betreffende woningen moet hiermee makkelijker verbeterd kunnen worden. Het systeem is ontwikkeld door Bekkema-Bruinsma Installatietechniek, Menno Sappe reinigingsspecialisten en Agricola Bouw ’75. De bedrijven werken samen met woningbouwcorporatie Wonen Zuidwest Friesland.

Proefwoningen
De gebruikte techniek is nog niet eerder op deze wijze toegepast. Er worden in eerste instantie twee proefwoningen gebruikt, om te onderzoeken of het systeem daadwerkelijk bijdraagt aan een daling in het energieverbruik. In de proefopstelling van twee gelijke woonhuizen, wordt bij het ene huis het systeem toegepast en bij het andere niet. De twee huizen voor de proef worden beschikbaar gesteld door de woningcorporatie.

Bron: Nijsnet