ECN: “Nederlandse energiebeleid niet afgestemd op energietransitie”

ECN: “Nederlandse energiebeleid niet afgestemd op energietransitie”

Het huidige energiebeleid is niet goed afgestemd op de eisen van een energietransitie. Dat geldt ook voor het huidige Nederlandse energiebeleid. Dit concludeert ECN, die onder meer de Nederlandse regering adviseert op het gebied van energie, in het rapport Global energy Assessment, waar ze ook aan heeft meegewerkt.

Global Energy Assessment

Honderden experts uit de hele wereld, waaronder zo’n twintig uit Nederland, hebben meegewerkt aan de Global Energy Assessment (GEA). De Nederlandse bijdragen kwamen o.a. van ECN, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Universiteit Utrecht. Niet eerder werd zoveel kennis rond het wereldwijde energiesysteem (variërend van economie, milieu, technologie tot scenario’s, gedrag en beleid) gecombineerd. Klik op de figuur voor een vergroting van de wereldwijde ontwikkeling van CO2-emissies. 

Conclusies

De onderzoekers concluderen het volgende:

 • Een duurzaam energiesysteem is enkel mogelijk door een energietransitie.
 • Deze energietransitie is nodig op de korte termijn en vergt meer dan het traditionele beleidsinstrumentarium.
 • De energietransitie is technisch haalbaar.
 • De energietransitie vergt een complex samenspel van het volledige energiespeelveld vergt.
 • Innovatiesystemen en duurzame levensstijlen moeten expliciet op de beleidsagenda staan.
 • Het is niet voldoende om fossiele energie te beprijzen of een doelstelling voor duurzame energie af te spreken.

Uitdagingen

De GEA schotelt de wereld zes uitdagingen voor:

 1. De energievoorziening betaalbaar maken voor de 9 miljard mensen op de wereld in 2050 en als zodanig bijdragen aan economische ontwikkeling
 2. Toegang bieden tot elektriciteit en moderne kookenergie voor de respectievelijk 1,4 en 3 miljard mensen die dat nu ontberen
 3. Luchtvervuiling verminderen zowel binnenshuis als in de directe leefomgeving
 4. Het beperken van klimaatverandering door menselijk handelen
 5. Energievoorzieningszekerheid bewerkstelligen door spreiding van energiebronnen en vermindering van import
 6. Andere nadelige effecten van energiesystemen beperken.

Voorwaarden energietransitie

GEA identificeert de volgende voorwaarden om bovenstaande uitdagingen te bereiken:

 • Veel meer aandacht voor energiebesparing
 • Een snelle groei in investeringen in CO
 • Een snelle groei in investeringen in arme energiebronnen (zoals hernieuwbare energie, nucleair en koolstofafvang)
 • Het wereldwijd investeren in toegang tot energie

Vraag aan de lezer

Volgens ECN moet het Nederlandse energiebeleid op korte termijn vernieuwd worden. Wat zijn uw drie wensen voor het nieuwe kabinet? 

Samenvatting Global Energy Assessment

Bekijk hieronder de samenvatting van het rapport van GEA.

GEA Summary Web

Bron: persbericht ECN