Hoe kan CO2-emissie aan kWh elektriciteit worden toegerekend?

Hoe kan CO2-emissie aan kWh elektriciteit worden toegerekend?

Agentschap NL, CBS, ECN en PBL hebben de CO2-emissie, het primair fossiel energiegebruik en het rendement van elektriciteit in Nederland berekend.

Toerekening naar kWh elektriciteit

Een aantal experts van deze organisaties hebben afgesproken hoe we in Nederland CO2-emissie en primaire energie kunnen toerekenen aan een kwh elektriciteit. Mirjam Harmelink van Harmelink Consulting heeft alle input verwerkt tot dit rapport. Het rapport wordt door de betrokken organisaties gebruikt voor berekeningen waar de toerekening van CO2 of primaire energie aan het elektriciteitsverbruik nodig is. Het rapport is een verantwoording van de gebruikte methode en kan door iedereen die met monitoring van energie- en klimaatbeleid bezig is, gebruikt worden om de juiste kengetallen te gebruiken. Hieronder staan de verschillende methoden om de berekeningen uit te voeren. Klik op de plaatjes om te vergroten.

Rapport

Bekijk hier het gehele rapport.

Notitie Energie-CO2 Effecten Elektriciteit Sept 2012

Bron: AgentschapNL