Onbeperkt salderen per 1 januari 2014 (update)

Onbeperkt salderen per 1 januari 2014 (update)

Archief 19 november 2013 – Onbeperkt salderen achter de meter gaat hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2014 in. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer heen. Lees het actuele nieuwsbericht van 19 november 2013 voor alle informatie.

Lees het dossier ‘Salderen

Hieronder het eerdere bericht van 13 februari 2013

Eind januari kwamen we met het bericht dat er per 1 juli 2013 onbeperkt gesaldeerd kan worden door kleinverbruikers. Het bericht is gretig gedeeld op Twitter (liefst 313 tweets!) en heeft ook voor de nodige discussie gezorgd op deze website en in verschillende LinkedIn-groepen.

Salderen-discussie

In de LinkedIn groep ‘Duurzame Energie’ is uitgebreid gereageerd op dit nieuwsbericht. Bekijk hier de discussie, enkel toegankelijk voor leden van de groep ‘Duurzame Energie’. Het gaat te ver om alle reacties op te nemen. In de discussie valt de heldere analyse van energieadviseur Dik Matthes op. Matthes zegt het volgende over de kwestie: “Over het salderen bestaat nog steeds veel verwarring. De stroomprijs bestaat uit twee componenten: de prijs die de leverancier vraagt en belastingen (energiebelasting en btw). De Energiewet bepaalt dat bij teruglevering de energiemaatschappij tot vijfduizend kWh hetzelfde tarief in rekening moet worden gebracht als bij levering. Dat is dus ca. €0,07 cent. Boven de vijduizend kWh dient een redelijke prijs betaald te worden en dat is door de NMA bepaald op minimaal zeventig procent van deze ca, €0,07. Dat is dus ongeveer 5 cent per kWh. Dit is eigenlijk het hele verhaal van saldering. De wetswijziging gaat dan ook hierover: de zeventig procent regel wordt afgeschaft en op honderd procent gebracht. Dat scheelt dus twee cent per kWh”.

Verrekening energiebelasting

Over de verrekening van de belastingen zegt Matthes: “Strikt genomen is dat geen salderen. Bij teruglevering heb je recht op terugbetaling van de energiebelasting en btw over de geleverde stroom. Dus als je 8000 kWh hebt afgenomen en 7000 kWh hebt opgewekt, hoef je maar over 1000 kWh energiebelasting en btw te betalen. Dat is nu al zo, want voor de belasting geldt er geen grens van 5000 kWh. Ook een bedrijf/school dat meer dan 10.000 kWh afneemt en stroom terug levert (zonnepanelen of WKK) mag de energiebelasting verrekenen. Boven de 10.000 kWh is dat nog maar 4 cent /kWh, maar dat doet aan de rekenmethode niets af.
Lever je echter meer terug dan dat je afneemt, dan gaat de belastingdienst je niet sponseren; als je 7000 kWh afneemt en 8000 kWh teruglevert, krijg je maximaal 7000 kWh energiebelasting en btw terug. Je betaalt dus geen belasting.
Op zich is dat een eerlijke rekenmethode, maar het betekent wel dat op het moment dat je meer stroom teruglevert dan je afneemt, je maar 6 cent per kWh krijgt i.p.v.de 23 cent waar iedereen je lekker mee heeft gemaakt”.

Twee wetsbeperkingen

Volgens Erik van der Steen, energierecht specialist bij Boot Advocaten, zijn er twee beperkingen aan het wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet:

  1. De onbeperkte saldering van duurzaam opgewekte elektriciteit geldt alleen voor kleinverbruikers. Kleinverbruikers is gedefinieerd als verbruikers met een aansluiting op het net met een doorlaatwaarde die niet hoger mag zijn dan 3 x 80A. Het gemiddelde wooncomplex of de gemiddelde school zal hier in de regel wel aan voldoen. Een regulier agrarisch bedrijf overigens ook. Juist in deze bedrijfssector wordt veel energie door bio vergisting of grootschalige zonnepanelen opgewekt terwijl ook veel energie wordt verbruikt. Grotere bedrijfsmatige toepassingen zijn door deze beperking echter wel van deze regeling uitgesloten.
  2. Saldering is alleen mogelijk via de aansluiting waarmee zowel elektriciteit aan het net wordt geleverd als elektriciteit van het net wordt afgenomen. Dit betekent dat een VvE of een woningcorporatie wel een situatie moet hebben waarbij er via één aansluiting elektriciteit van het net wordt afgenomen en vervolgens wordt door geleverd naar de individuele kopers of huurders.

VvE-contracten

Van der Steen concludeert: “Als dit wetsvoorstel wordt ingevoerd kan dit belangrijke gevolgen hebben voor de contracten die woningcorporaties met hun huurders afsluiten en de overeenkomsten die in het kader van een VvE met de eigenaren worden afgesloten. Daarnaast moet dit ook betrokken worden in de afwegingen als wordt overwogen om een eigen energieopwekking te installeren. Er moet dan ook worden nagedacht over technische inrichting, bijvoorbeeld de aansluitingen. De business case wordt er in ieder geval gunstiger door”.

Bron: Boot Advocaten
Foto: Wikipedia