Zaanstad lanceert proeftuin smartgrid

Zaanstad lanceert proeftuin smartgrid

De gemeente Zaanstad lanceert begin maart het proefproject REloadIT, een ‘smart grid’ in het klein. Zonnepanelen en een windturbine produceren de duurzame energie die de elektrische auto’s van de gemeente gaan consumeren. Via een monitoringsysteem wordt productie en verbruik afgestemd.

Vraag en aanbod duurzame energie

Zaanstad wil in 2020 klimaatneutraal worden en de weg daar naartoe ervaart het een aantal praktische problemen:

  • Duurzame bronnen zijn onvoldoende voorspelbaar
  • Er is geen inzicht over de oplaadstatus van de auto’s bij het reserveren van de auto, waardoor het risico bestaat dat gebruikers met onvoldoende opgeladen auto’s naar hun bestemming gaan
  • De auto’s kunnen niet allemaal gelijktijdig worden opgeladen, omdat de capaciteit van de elektriciteitsvoorziening dat niet toestaat.

Zaanstad wil ervaren hoe vraag en aanbod van (duurzame) energie beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Met een slim netwerk (‘smart grid’) zou deze afstemming beter ingeregeld kunnen worden. Zodra de pilot succesvol is, wil de gemeente Zaanstad het smart grid gaan uitbreiden voor bijvoorbeeld omliggende bedrijven en woningcorporaties in de regio. Zaanstad valt binnen het netwerkgebied van Liander, onderdeel van Alliander.

Zaanstad klimaatneutraal 2020

Vanuit de ambitie ‘Zaanstad Klimaatneutraal in 2020′ investeert de gemeente grootschalig in windenergie en zonnepanelen. Daarnaast beschikt Zaanstad over een grote vloot elektrische auto’s en is in Zaandam centrum het grootste e-oplaadpunt van Europa gerealiseerd. Het koppelen van de duurzame bronnen aan de schone vorm van vervoer is een wens van de gemeente.

zaanstad2020

Integraal klimaatprogramma 2010 – 2020

Bekijk hier het beleidsprogramma van de gemeente Zaanstad om in 2020 klimaatneutraal te worden.

integraal klimaatprogramma Zaanstad by

Bron: Gemeente Zaanstad