Rijk: nog 22 miljoen subsidie voor zonnepanelen

Rijk: nog 22 miljoen subsidie voor zonnepanelen

De Rijksoverheid heeft nog ruim 22 miljoen euro subsidie beschikbaar voor zonnepanelen. Ruim 28,8 miljoen euro is al opgesnoept aan subsidies. Met de regeling krijgen kleinverbruikers 15 procent korting op de aanschafprijs van een set zonnepanelen. De regeling loopt nog tot 28 december 2013. Bij AgentschapNL, die de regeling coördineert, zijn ruim 51 duizend aanvragen binnengekomen. Het totale budget dat sinds juli 2012 beschikbaar is 50,88 miljoen euro voor de jaren 2012 en 2013.

Subsidiebedrag

Voor een zon-PV installatie met een minimaal vermogen van 0,601 kWp (kilowattpiek) tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag vijftien procent van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. Het subsidiebedrag voor een zonne-installatie met een vermogen groter dan 3,5 kWp (kilowattpiek) is als volgt berekend: de uitkomst van vijftien procent van de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt vermenigvuldigd met 3,5 en gedeeld door het vermogen in kilowattpiek. Het subsidiebedrag is in alle gevallen maximaal 650 euro subsidie.

Aanvragen

De subsidie heeft betrekking op zowel de zonnepanelen, de omvormer en bevestigingsmaterialen zoals kabels etc. Er wordt geen subsidie verstrekt op arbeids- en verbouwingskosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de installatie minimaal 0,601 kilowattpiek zijn. Aanvragen kunnen digitaal ingediend worden bij het eLoket.

Subsidiestapeling?

De subsidieregeling valt onder het Kaderbesluit EZ-subsidies. Dit betekent met zoveel worden dat er geen subsidies gestapeld kan worden. Subsidies worden tegen elkaar weggecijferd, en afhankelijk van het bedrag, is het subsidiebedrag vanuit het Rijk beslissend.

Voorbeeld 1
Je hebt voor de subsidieregeling zonnepanelen een subsidie van 650 euro ontvangen. Daarna verstrekt je provincie een subsidie van 1.000 euro. Omdat je van de provincie 1.000 euro subsidie hebt ontvangen, wordt de subsidie van Agentschap NL op 0 euro vastgesteld en moet het teveel betaalde voorschot van 650 euro terugbetaald worden.

Voorbeeld 2
U hebt voor de subsidieregeling zonnepanelen een subsidie van 573 euro ontvangen. Daarna hebt u van uw gemeente een subsidie 500 euro ontvangen. U heeft echter recht op maximaal 573 euro Omdat u van de gemeente 500 euro subsidie hebt ontvangen, wordt de subsidie van Agentschap NL op 73 euro vastgesteld. U moet u het te veel betaalde voorschot (in dit geval 500 euro) terugbetalen aan Agentschap NL.

Voor de liefhebbers: de gespecialiseerde blog PolderPV heeft alle cijfers van deze subsidieregeling gegroepeerd en geanalyseerd.

Bron: AgentschapNL