CPB: Meer windmolens op land is verliesgevend

CPB: Meer windmolens op land is verliesgevend

Het kabinet kan plannen om duizenden windmolens op land te plaatsen beter uitstellen. Dit staat in een advies dat het Centraal Planbureau (CPB) gisteren uitbracht.

Uitstel

Het Rijk wil dat in 2020 ongeveer drie keer meer windenergie wordt opgewekt dan nu het geval is. Onderdeel van deze ambitie is het plan om vijfendertighonderd megawatt aan windenergie op land bij te plaatsen. Op verzoek van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu voerde het CPB met medewerking van het Energieonderzoek Centrum Nederland een maatschappelijke kosten-batenanalyse van het plan uit. Het CPB concludeert nu dat uitstel met vijf jaar de beste optie is.

Windenergie verliesgevend

De analyse geeft aan dat de kosten en baten ongeveer met elkaar in evenwicht zijn. De onzekerheden in de berekening zijn echter groot. De vraag naar energie door de economische crisis op dit moment laag. Daarnaast is er sprake van overcapaciteit. Volgens het CPB zou een uitbreiding van het aantal windmolens daarom verliesgevend zijn.

Wachten op groei

Het CPB adviseert om bij economische groei te kijken of het plaatsen van windmolens wel rendabel is. Als het Rijk het advies van het CPB overneemt, worden de EU-doelstellingen van zestien procent duurzame energie in 2020 niet gehaald. Nederland blijft dan steken op veertien en een half procent. Dat kan leiden tot een boete van de EU, maar die kan worden weggeschreven tegen de subsidies die niet worden uitgekeerd.

‘Grote verbazing’ NWEA

In een reactie op het advies laat de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) weten erg verbaasd te zijn over de conclusie van het CPB. De NWEA wijst er onder andere op dat het CPB niet ingaat op de kosten van een alternatief om de duurzame doelstelling voor 2020 te halen. Wind op land is één van de meest kosteneffectieve manieren om de doelstelling te halen, aldus de NWEA.

Bedreiging alle duurzame energie

Ook wijst het NWEA erop dat de analyse van het CPB feitelijk álle vormen van duurzame energie betreft. Door wind op land geïsoleerd te beschrijven ontstaat er een scheef beeld. ‘Door de groei van duurzaam af te remmen zoals het CPB bepleit, vertraag je de transitie naar duurzame energie enorm. Dat is op korte en langere termijn desastreus. Het roept een “van uitstel komt afstel-gevoel” op,’ aldus Ton Hirdes, directeur van het NWEA.

Bron: NOS/CPB/NWEA
Bron foto: Jong Nederland