Subsidiebudget zonnepanelen is op

Subsidiebudget zonnepanelen is op

Het subsidiebudget voor zonnepanelen voor particulieren is op. In dertien maanden tijd hebben meer dan negentigduizend huishoudens een aanvraag voor de aanschaf van zonnepanelen ingediend.

Pot leeg

De ruim negentigduizend huishoudens kregen bij de aanschaf van zonnepanelen een tegemoetkoming van maximaal zeshonderdvijftig euro. Met de laatste binnengekomen aanvragen is die pot leeg, berichtte Agentschap NL gisteren.

Totaal 315 GWh

Een subsidie van de maximale zeshonderdvijftig euro werd toegekend bij zonnestroominstallaties met een vermogen van minimaal drieëneenhalf kilowatt. Hiermee kan genoeg energie worden opgewekt voor een gemiddeld huishouden. De aangeschafte zonnepanelen wekken in totaal driehonderdvijftien GWh zonnestroom per jaar op.

Ruim 50 miljoen

De subsidieregeling kwam voort uit het lente-akkoord over de rijksbegroting voor 2013 en ging op 2 juli 2012 van start. Het totale budget dat het ministerie van Economische Zaken voor 2012 en 2013 samen beschikbaar stelde was ruim vijftig miljoen euro.

Geen vervolg

De subsidieregeling om duurzame energie op te wekken, krijgt geen vervolg. ‘Het ging om een eenmalig bedrag’, aldus een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken. Maar hij wijst erop dat andere subsidiepotjes, onder andere bij provincies en gemeenten, nog wel bestaan.

Energie-akkoord

In het energie-akkoord, waar begin juli op hoofdlijnen overeenstemming werd bereikt, is wel gesproken over nieuwe manieren van subsidie op zonnepanelen. In de toekomst wordt gestimuleerd om (1) zelf duurzame energie (2) lokaal op te wekken. Buurtbewoners die dan gezamenlijk op ‘vreemde daken’ zoals van een school of sporthal, zonne-energie opwekken, kunnen dan gebruik maken van belastingvoordeel.

Bron: Agentschap NL/NU.nl/Z24
Bron foto: Z24