Zuid-Holland: zonne-energie toepasbaar op stortplaatsen?

Zuid-Holland: zonne-energie toepasbaar op stortplaatsen?

Zuid-Holland wil de toepassing van zonne-energie op stortplaatsen onderzoeken. Dit is een initiatief van de provincie, afvalverwerker Van Gansewinkel en ingenieursbureau Grontmij. Grontmij zal het onderzoek uitvoeren.

Buitenlandse voorbeelden

In Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten past men geïntegreerde zonnecellen in de bovenafdichting van stortplaatsen al toe. De onderzoekers zullen bekijken of deze toepassing ook in Nederland financieel en juridisch haalbaar is. Het onderzoek past in het streven van de provincie Zuid-Holland naar 14% duurzame energie in 2020.

Casus zonne-energie op stortplaats Maasvlakte

Het onderzoek richt zich niet alleen op het gebruik van zonne-energie op stortplaatsen in zijn algemeenheid.  Er is ook een specifieke casus: de stortplaats C3 deponie op de Maasvlakte en de mogelijkheden voor dakbedekking met geïntegreerde PV-zonnepanelen.

Randvoorwaarden toepassing zonne-energie

Grontmij onderzoekt de toegevoegde waarde van duurzame energieproductie en efficiënt grondgebruik. Daarnaast brengt het ingenieursbureau in kaart wat de randvoorwaarden zijn om zonne-energie integraal deel uit te laten maken van stortplaatsen.

Voordelen integratie zonnecellen

Integratie van zonnecellen met de bovenafdichting biedt mogelijk een aantal grote voordelen:

  • verminderen van materiaalgebruik;
  • schoon hemelwater;
  • duurzame energieopwekking;
  • efficiënt ruimtegebruik;
  • waardecreatie.

Roadmap voor gebruik zonne-energie

Grontmij verwacht de eerste resultaten eind 2013. De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in een roadmap. Hiermee krijgen exploitanten en nazorgorganisaties inzicht in het potentieel van zonne-energie op stortplaatsen. Bij voldoende perspectief kijken de initiatiefnemers in een vervolgtraject naar realisatie.

Bron: Grontmij