Extra zonnepanelen op stadhuis Haarlemmermeer

Extra zonnepanelen op stadhuis Haarlemmermeer

Op het dak van het stadhuis van de gemeente Haarlemmermeer wordt voor 90 m2 extra zonnepanelen toegevoegd. Met een totaal van 120 m2 aan PV kan de gemeente driekwart van haar elektrisch wagenpark opladen.

Duurzaamheidsprojecten

De gemeente (150.000 inwoners) heeft tot doel om tot een ‘geheel duurzame samenleving’ te komen dat verder gaat dan ‘recyclen, duurzaam bouwen en het verminderen van energieverbruik’. Ze initieert daartoe concreet een aantal projecten. 3 voorbeelden daarvan zijn:

  1. Project oprichting Duurzaam (energie) Bedrijf Haarlemmermeer
    Het Duurzaam (energie) Bedrijf Haarlemmermeer is een revolverend fonds, waar de gemeente 3,3 miljoen in heeft gestoken en dat bedrag is bijna vertienvoudigd tot ruim 32 miljoen euro door het bedrijfsleven. De geïnvesteerde gedragen tussen 2 en 15 jaar worden terugverdiend via negen projecten. De verwachting is dat dit gebeurt vanaf 2014. De opbrengsten wil de gemeente dan opnieuw in duurzame projecten investeren. De meeste projecten zijn gericht op het opwekken van duurzame energie. Lokale bewoners, bedrijven en instellingen profiteren hiervan. Wanneer de projecten worden gerealiseerd, haalt de gemeente haar doelstellingen voor duurzame energie productie en CO2 reductie voor 2014 en verder.
  2. Windparken
    De windparken Burgerveen-Oost en Haarlemmermeer-Zuid leveren voor Haarlemmermeer 80.000-120.000 MWh aan duurzame energie. Dit staat gelijk aan ongeveer 50 kton CO2-reductie. In januari 2012 zijn drie windmolens geplaatst voor windpark Burgerveen. In december 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de drie ruimtelijke ontwerpvarianten voor het windpark Haarlemmermeer-Zuid.
  3. Global Sustainability Solutions Center
    GSSC in Haarlemmermeer is sinds 22 januari 2013 de eerste van drie wereldwijde kenniscentra voor toegepast onderzoek van Arizona State University. Het Global Sustainability Solutions Center zal de gevarieerde en krachtige middelen van universiteiten, ondernemingen, maatschappelijke organisaties, gemeenschappen en overheidsorganisaties samenbrengen om hardnekkige problemen op het gebied van duurzaamheid aan te pakken en, uiteindelijk, op te lossen. De ambities vam het GSSC passen precies in het Haarlemmermeerse duurzaamheidsbeleid dat een ‘sillicon valley’ van de duurzaamheid in Haarlemmermeer wil creëren. De eerste problemen pakt het GSSC aan samen met Delta Development Group en de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp.

Bron: Gemeente Haarlemmermeer