CDA roept Kamp op matje over belastingheffing ‘ontzorgmodel’

CDA roept Kamp op matje over belastingheffing ‘ontzorgmodel’

Volgens oppositiepartij CDA wordt het ‘speelveld voor lokale energieopwekking ingeperkt’ door de nieuwe Elektriciteitswet, die 10 december door de Eerste Kamer wordt behandeld. Tweede Kamerlid Agnes Mulder wil daarom dat minister Kamp van Economische Zaken hierover duidelijkheid geeft (zie vragen hieronder).Vele betrokkenen uit de duurzame energiebranche wachten vol spanning op de stemming van de Eerste Kamer en voeren ondertussen de druk op.

Belastingheffing eigenaar

Voornaamste aanleiding is een interpretatie van het ministerie van Economische Zaken van één bepaalde wetswijziging van de Elektriciteitswet. Eind oktober informeerde Kamp de Tweede Kamer dat bij het zogenaamde ‘ontzorgmodel’ de eigenaar van een zonnestroominstallatie de volledige energiebelasting moet betalen.
Een voorbeeld: een ‘derde partij’ (dat kan een bedrijf of een lokale energie coöperatie zijn) koopt en financiert een zonnestroominstallatie voor een school. De school stelt het dak ter beschikking, maar de ‘derde partij’ blijft eigenaar van de installatie. De school kan (met een kleinverbruikersaansluiting) haar elektriciteitsverbruik salderen en betaalt daarover geen energiebelasting. Per 1 januari 2014 kan er onbeperkt gesaldeerd worden, iets wat sommige leveranciers zoals Greenchoice al toelaten.
De’ derde partij’ stuurt echter voor het gebruik van de installatie een rekening naar de school. Deze vergoeding wordt doorgaans gebaseerd op het aantal kWh dat is opgewekt (‘afrekenen per kWh’). Kamp vindt dat aangezien de ‘derde partij’ het financiële risico loopt en eigenaar blijft van de installatie, deze ook de volledige energiebelasting over de opwek moeten afdragen.
Over deze volledige afdracht zijn vele business cases niet berekend, omdat er van saldering uit wordt gegaan. Daarom zal de ‘derde partij’ genoodzaakt zijn bijvoorbeeld een extra vergoeding te vragen voor het gebruik van de installatie. Dat maakt het voor een school ook minder aantrekkelijk van deze constructie gebruik te maken.

Verdienmodellen onderuit

Deze interpretatie schiet vele betrokkenen in het verkeerde keelgat. Met de dreigende heffing wordt een goed renderend verdienmodel van tientallen bestaande en toekomstige (lokale) energieprojecten onderuit gehaald. Ze wil namelijk per kWh kunnen blijven afrekenen. De voorgestelde oplossing om een huur – en leaseoverkomst te sluiten met de afnemer, maakt de business case onaantrekkelijker.
Ondernemers en andere betrokkenen zijn zich aan het groeperen om druk uit te oefenen op Eerste Kamer leden.
10 december behandelt de Eerste Kamer de wijzigingen van de Elektriciteitswet.

CDA standpunt

Het CDA stelt op haar website ‘lokale duurzame energie ‘erg belangrijk te vinden’: ‘De overheid moet inwoners in dorpen en steden de ruimte bieden om zelf aan de slag te gaan met energie en duurzaamheid. Dat gebeurt nu onvoldoende. Daardoor gaat het duurzaamheidsbeleid over de hoofden van inwoners heen. Aan de andere kant zijn er tal van initiatieven met duurzame energie die niet van de grond komen, omdat de initiatiefnemers zich belemmerd voelen door de overheid’.

Schriftelijke vragen Agnes Mulder

Ook stelt Mulder vragen over de salderingsregeling en de verplichte btw-afdracht voor particuliere eigenaren van zonnepanelen.

Schriftelijke Vragen Agnes Mulder


Bronnen: CDA / Rijksoverheid (Memorie van antwoord 31 oktober)