Zonne-energiebranche start petitie tegen gemeentelijke inkoopacties

Zonne-energiebranche start petitie tegen gemeentelijke inkoopacties

In de zonne-energiebranche is de petitie ‘Stop concurrentie gemeenten’ gestart tegen gemeentelijke inkoopacties van zonnepanelen. Bedrijven klagen over oneerlijke concurrentie en een ongelijk speelveld waar zij zich in moeten bewegen. Gemeenten moeten zich terugtrekken als inkoper van zonnepanelen en niet concurreren met ondernemers die in dezelfde vijver vissen. Inmiddels zijn er ruim 500 handtekeningen opgehaald.

Gemeentelijke inkoopacties

Initiatiefnemer Jorrit Laan van leverancier/installatie GreenyBros motiveert het als volgt: “Leveranciers van zonnepanelen hebben al enige tijd te maken met concurrerende aanbiedingen voor zonnepanelen vanuit een groot aantal gemeenten. Dit is in onze ogen om meerdere redenen een oneerlijke vorm van concurrentie door de overheid. Een aantal bedrijven uit de sector hebben besloten dat zij nu de gemeenten de ogen willen openen voor de nadelige effecten van hun overigens goedbedoelde acties. We maken daarbij duidelijk waarom die ook averechts zullen werken op langere termijn. Daarbij eisen we van ze dat ze weer de functie gaan vervullen van een voorlichtende overheid, en zich niet als marktpartij gedragen en daarbij een oneerlijke concurrent zijn voor het bedrijfsleven. Om duidelijk te maken hoe groot en schrijnend dit probleem is, zijn we een petitie gestart.”

Zie een verdere toelichting over de aanleiding van de petitie van Niels de Vos (GreenyBros) op Energiebusiness.nl 

‘Oneerlijke concurrentie en ongelijk speelveld’

In de petitie worden verschillende problemen genoemd waar ondernemers tegenaan lopen. De genoemde problemen:

 1. Oneerlijke concurrentie. Grootschalige marketingcampagnes worden gedaan met publieke middelen (o.a. huis-aan-huis brieven vanuit gemeente, gemeentelijke berichten in kranten, online, etc.
 2. Ongelijk speelveld. Ambtenaren en lokale politici zetten zich vele uren (kunnen) in voor promotie van deze acties.
 3. Promotionele bijeenkomsten worden gehouden in met overheidsgeld betaalde gebouwen of gelegenheden die door de lokale overheid worden gehuurd.
 4. Media nemen berichten van gemeenten gratis over en geven uitvoerig redactionele aandacht, waar ondernemingen voor veel geld moeten adverteren.
 5. Zodra de overheid stelt dat iets “het beste aanbod is” het gezag van de betrouwbare overheid daarbij onevenredig zwaar telt ten opzichte van een commerciële aanbieder.
 6. Omdat gemeenten voortdurend halfjaarlijks een aanzienlijk deel van de markt afpakken, is er voor ondernemingen geen continuïteit en schommelt de omzet enorm. Gevolg is dat ondernemers:
  – werknemers geen vaste arbeidsovereenkomsten kunnen aanbieden, duurzame werkgelegenheid komt niet tot stand
  – geen investeringen durven te doen
  – geen huurcontracten kunnen aangaan voor een langere termijn
  – geen krediet kunnen krijgen
  – autonome groei niet tot stand komt
 7. De gemeenten hebben de markt hiermee tot een prijsmarkt gemaakt. Hierdoor:
  – staan uurlonen -ook van zzp’ers in een al concurrerende markt- verder onder druk
  – is de focus van de consument verschoven van kwaliteit naar prijs, omdat de gemeente toch borg lijkt te staan voor de kwaliteit
  – worden zonnepanelen gezien als een generiek product, innovaties en kwaliteitsverschillen worden niet (h)erkend, toegepast en beloond.
 8. Innovatieve nieuwkomers in de markt krijgen geen kans om zich te ontwikkelen en kunnen praktisch gezien ook nooit meedingen. Dergelijke acties zijn daardoor een rem op innovatie.
 9. Waar de Europese Commissie streeft naar een minimale inkoopprijs van zonnepanelen vanuit China (75% wereldproductie), streven gemeenten tegelijkertijd naar een consumentenprijs die ongeveer op hetzelfde niveau ligt als deze minimale inkoopprijs. Ondernemers zitten door toedoen van de gemeente nu klem tussen Europa en de lokale overheid.

Volwassen markt

Wat willen de initiatiefnemers?

 1. Dat de gemeenten zich definitief terugtrekken uit de inmiddels volwassen markt van zonnepanelen, en ondernemers een kans geven te ondernemen, innoveren en groeien.
 2. Dat de gemeenten niet concurreren met ondernemers met het mede door hen betaalde belastinggeld, of hun autoriteit of kanalen daarvoor aanwenden.
 3. Dat de gemeenten en hun milieudiensten zich beperken tot een voorlichtende rol, waarbij er geen voorkeuren zijn voor marktpartijen

SamenZonneEnergie

De zonne-energiebranche is de laatste maanden opgeschrikt door een aantal faillissementen (o.a Energieker, Solar Electricity Systems, Solar-ID, Energieremmers). Doorn in het oog zijn collectieve inkoopacties zoals bijvoorbeeld SamenZonneEnergie. Gemeenten kopen voor hun inwoners zonnepanelen in via een online veiling. De aanbieder met de laagste prijs wint de veiling.
Medio augustus werd bekend dat ruim 19 gemeenten in Noord-Holland via deze manier 25.000 zonnepanelen hebben ingekocht. Gemeenten zoals Alkmaar, Amstelveen, Haarlem, Diemen, Hoorn en Zaanstad deden aan de veiling mee. Ook in Zuid-Holland vindt deze online veiling plaats. In Noord-Holland is ook een vervolg gestart en inmiddels afgesloten. Daaruit bleek dat de winnende zonnepanelenleverancier MetDeZon gemiddeld 28 procent onder de aanvankelijk door SamenZonneEnergie gegeven prijsindicaties bood.

iChoosr

Wie zit er achter SamenZonneEnergie? iChoosr is het bedrijf dat de groepsaankopen van SamenZonneEnergie organiseert in samenwerking met gemeenten. iChoosr is gespecialiseerd in het organiseren van groepsaankopen voor consumenten en volledig onafhankelijk van leveranciers, fabrikanten of andere partijen in de markt voor zonnepanelensystemen. Inmiddels zijn er meer dan 60 gemeenten bij iChoosr betrokken en zijn er meer dan 50.000 zonnepanelen geïnstalleerd bij circa 6.000 huishoudens.

Bronnen: persbericht Greenybros / SamenZonneEnergie