‘$28 biljoen verlies voor fossiele brandstof industrie in komende 20 jaar’

‘$28 biljoen verlies voor fossiele brandstof industrie in komende 20 jaar’

Een stringent klimaatbeleid zal de de fossiele brandstof industrie 28 duizend miljard dollar kosten in de periode tot 2035. Maar ook bij een business as usual scenario zal de industrie grote verliezen lijden. Dat staat in een rapport van financieel adviesbureau Kepler Cheuvreux.

Als uitvoering wordt gegeven aan het klimaatdoel om de mondiale temperatuur niet meer dan twee graden te laten stijgen, zullen de kolen-, gas- en oliemaatschappijen te maken krijgen met stranded assets: bezittingen in de vorm van grondstofvoorraden die nu mee worden geteld met de waardebepaling van de bedrijven maar die nooit uit de grond zullen worden gehaald.

Waarschuwing
Het Kepler Cheuvreux rapport waarschuwt beleggers dat de fossiele brandstof sector de komende twee decennia een veel onzekerder investering wordt dan in het verleden het geval was.

De cijfers van het rapport Stranded assets, fossilised revenues zijn gebaseerd op de scenario’s van het Internationaal Energie Agentschap (IAE). Elk jaar geeft het agentschap het gezaghebbende World Energy Outlook uit, met prognoses en analyses van de energiemarkt. In het laatste rapport uit 2013 onderzocht het drie mogelijke scenario’s voor de energiemarkt tot 2035.

Scenario’s voor de energiemarkt
In het New Policies Scenario (NPS) worden beleidsmaatregelen die zijn aangekondigd om energiegerelateerde uitdagingen het hoofd te bieden, meegenomen in de prognose van trends in de energiemarkt tot 2035. Het IEA beschouwt het NPS als basis scenario.

Het Current Policies Scenario (CPS) ofwel business as usual worden alleen beleidsmaatregelen meegenomen die daadwerkelijk geïmplementeerd zijn.

Het 450 Scenario (450) beschrijft de ontwikkeling van de energiemarkt als daadwerkelijk beleid gevoerd gaat worden om de CO2 concentratie niet boven de 450 deeltjes per miljoen (ppm: parts per million) te laten komen. Als die doelstelling gehaald wordt is er 50% kans dat de mondiale temperatuur niet meer dan twee graden zal stijgen.

Prijs fossiele brandstoffen
In het 450 scenario zullen zowel de vraag naar als de prijs van fossiele brandstoffen dalen. Dit is enerzijds het gevolg van een stijging van de prijs van CO2 uitstoot die de vervuiler moet betalen en anderzijds van beleid dat maatregelen om efficiënter met energie om te gaan verplicht zal stellen.

Het Kepler Cheuvreux rapport heeft berekend dat dit de olie industrie $19.3 biljoen in omzet gaat schelen vergeleken met de voorspelde omzet bij het NPS tot 2035. Op gas zal $ 4 biljoen minder verdiend worden en op kolen 4.9 biljoen.

Emissiekosten
Het grootste risico ligt bij die segmenten van de fossiele brandstof sector die onconventionele, moeilijk bereikbare bronnen ontginnen zoals diepzee – en teerzand olie. Niet alleen is het veel duurder om deze olie uit de grond te krijgen, ook komen er veel meer broeikasgassen vrij bij de winning. Bij stijgende emissiekosten zal de prijs voor winning dus ook hoger worden. Dit is de reden dat de hardste klappen in de olie industrie zullen vallen.

Ook bij het Current Policies Scenario zijn stranded assets een reëel risico. Oliemaatschappijen investeren steeds minder kapitaal in hun productieproces, ondanks dat de olieprijzen op recordhoogte staan. Dat is een onhoudbare strategie, staat in het rapport. Hoge olieprijzen zullen een drijfveer zijn om over te stappen op hernieuwbare energie en efficiënter met energie om te gaan.

Transparantie
Het rapport is in de eerste plaats geschreven voor investeerders. De hoofdauteur van het rapport is Mark C. Lewis, onafhankelijk financieel analist van de energie sector en voormalig managing director van de afdeling grondstoffen onderzoek bij de Deutsche Bank. Het rapport pleit dan ook voor meer transparantie van de industrie over hun voorraden zodat investeerders beter kunnen inschatten wat de risico’s zijn.

Bron: Stranded assets, fossilised revenues. Met dank aan Mark C. Lewis voor het beschikbaar stellen van het rapport. Via: Duurzaambedrijfsleven.nl.
Beeld: oil-price.net.