CBS: Uitstoot broeikasgassen gelijk ondanks dalend energieverbruik

CBS: Uitstoot broeikasgassen gelijk ondanks dalend energieverbruik

Ondanks een krimpende economie en een afname van het netto binnenlands energieverbruik, is de uitstoot van broeikasgassen niet gedaald in 2013, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS heeft de stand opgenomen van de economie in relatie tot het milieu en doet hier verslag van in het – vreemd genoeg alleen in het Engels verschenen – rapport Environmental accounts of the Netherlands 2013.

Economie- en milieu-indicatoren
Het CBS gebruikte hiervoor een internationaal gehanteerd statistisch systeem waarin economie- en milieu-indicatoren bij elkaar worden gebracht om te meten wat natuurlijke bronnen bijdragen aan de economie en welke impact de economie heeft op het milieu.

Daling netto binnelands energieverbruik
Het netto binnenlands energieverbruik daalde in 2013 met 0.4%. De strenge winter maakte dat er meer gestookt werd maar daar staat tegen over dat er minder energie is verbruikt in de productie-industrie, de bouw en de energiesector, aldus het CBS. Daarnaast nam de productie van elektriciteit verder af “als gevolg van een lager energieverbruik en een toename van de import van elektriciteit”.

Veranderingen in milieu- en economische indicatoren, 2012-2013
2014milieurekeningeng12013
Bron: Environmental accounts of the Netherlands 2013

Emissie-intensiteit
Het CBS heeft berekend dat de emissie-intensiteit, de uitstoot van broeikasgassen gedeeld door het bbp, in 2013 is gestegen: “De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2013 ten opzichte van 2012 praktisch gelijk gebleven, na een daling van bijna 1 procent in 2012. Dit terwijl de economie
in 2013 kromp met 0,7 procent na een nog sterkere krimp in 2012. De emissie-intensiteit is hierdoor voor het tweede achtereenvolgende jaar gestegen in tegenstelling tot de dalende langjarige trend”.

Netto energieverbruik per sector in 2013
netto_energieverbruik_per_sector
Bron: Environmental accounts of the Netherlands 2013

Milieubelasting
De inkomsten voor de staatskas uit belasting op milieuvervuilende activiteiten steeg met 1.7% naar bijna 19 miljard euro. De stijging is te wijden aan de belastingverhoging op gas en elektriciteit om duurzame energie subsidies te bekostigen (Opslag Duurzame Energie). Daarnaast zijn bepaalde belastingvrijstellingen op brandstoffen voor bedrijven afgeschaft zoals de belasting op kolen voor elektriciteitsbedrijven.

Huishoudens betalen de meeste milieubelastingen, 62% van het totaal, bedrijven betalen de rest. Het grootste aandeel milieubelasting wordt betaald via de rijtuigenbelasting, gevolgd door belasting op gas en elektriciteit.

Aandeel milieubelasting per sector
Aandeel_milieubelasting_per_sector
Bron: Environmental accounts of the Netherlands 2013