Dirty Dutch: Nederland onderaan de klimaat prestatie index

Dirty Dutch: Nederland onderaan de klimaat prestatie index

Nederland bungelt onderaan de klimaatverandering prestatie index. Op de lijst met 58 landen staat het op de 42e plek. Van de EU-landen doet alleen Estland het slechter.

In de Climate Change Performance Index worden de prestaties om het klimaat te beschermen van 58 landen met elkaar vergeleken. Samen zijn de landen verantwoordelijk voor 90% van de mondiale energiegerelateerde CO2-uitstoot.

Prestatie indicatoren
Voor de vergelijking wordt naar verschillende indicatoren gekeken: CO2-emissies, aandeel duurzame energie, de ontwikkeling van energie efficiëntie, en klimaatbeleid. De Index wordt jaarlijks opgesteld door de NGO Germanwatch, een organisatie die zich inzet voor gelijkheid tussen de Noordelijke en Zuidelijke landen.

Met de Index hoopt Germanwatch de sociale en politieke druk op te voeren om landen beter te laten presteren. Tegelijk wil het de landen die goed presteren in het zonnetje zetten.

top50_1
*De eerste drie plekken zijn leeg gelaten omdat geen enkel land het label Zeer Goed verdiend heeft.
Klik om te vergroten.
Bron: Climate Change Performance Index

top50_2

Positieve ontwikkelingen
Germanwatch, dat de Index al sinds 2005 opstelt, merkt op dat er positieve ontwikkelingen waarneembaar zijn. Het groeipercentage van emissies neemt af en er is een ontkoppeling zichtbaar tussen CO2-emissies en de groei van BNP.

Ook is er sprake van ontkoppeling tussen emissies en primaire energieconsumptie, dit komt door de snelle groei van duurzame energietechnologie. De gemiddelde groei van duurzame energie in de onderzochte landen is 15%. Als gevolg hiervan worden de prijzen voor duurzame energie steeds lager en zijn soms zelfs minder dan energie opgewekt met fossiele brandstoffen.

Bron: Climate Change Performance Index
Beeld: Climate Change Performance Index