Bloomberg: Investering in duurzame energie stijgt met 232% in Nederland

Bloomberg: Investering in duurzame energie stijgt met 232% in Nederland

Wereldwijd is de investering in groene energie met 16% gestegen ten opzichte van 2013. Nederland zag een groei van 232%, dat blijkt uit een analyse van Bloomberg New Energy Finance.

Groei per regio
Mondiaal werd er 310 miljard dollar aan duurzame energieprojecten uitgegeven in 2014. In 2013 was dat nog 268 miljard dollar. Met bijna 90 miljard dollar leverde China de grootste bijdrage, een bedrag dat 32% hoger lag dan het jaar ervoor. In Europa daalde de groei tot 1%, resulterend in een bedrag van 66 miljard dollar. In de VS stegen de investeringen met 8% naar ruim 50 miljard dollar, terwijl in Brazilië de uitgaven groeiden met 88% naar krap 8 miljard, volgens de cijfers van Bloomberg.

232% groei in Nederland
Investeringen in grote wind op zee projecten ter waarde van 6,7 miljard dollar maakt Nederland de grootste stijger met 232% groei vergeleken met 2013. Het leeuwendeel, 3.8 miljard dollar, is voor rekening van het 600 MW Gemini windpark. Volgens Bloomberg is dit de grootste investering ooit in een duurzaam energieproject als waterkrachtprojecten buiten beschouwing worden gelaten. In de EU waren afgelopen jaar zeven off-shore windparken van meer dan een miljard euro die hun financiering definitief rond kregen.

Investeringen per projectsoort
Van de totale investeringen in duurzame energie wereldwijd, ging meer dan de helft, 170 miljard dollar, naar grote gecentraliseerde projecten zoals windparken op zee, op land en mega zonne-installaties. Maar er werd ook ruim 70 miljard uitgegeven aan kleine gedistribueerde lokale energieprojecten van minder dan 1 MW, het merendeel daarvan ging naar zonnepanelen op daken.

Investeringen per energiebron
Zonne-energie was met bijna 150 miljard dollar de grootste ontvanger van kapitaal, gevolgd door wind met krap 100 miljard dollar. De categorie slimme energietechnologieën waaronder smart grid toepassingen, opslag en efficiëntie kwam op de derde plaats met 37 miljard dollar. Voor meer informatie lees de analyse van Bloomberg hier.

Beeld: geminiwindpark.nl