Kamp: Niet morrelen aan het Energieakkoord

Kamp: Niet morrelen aan het Energieakkoord

“Als de Kamer wil morrelen aan het Energieakkoord vindt ze mij niet aan haar zijde,” was de vaak herhaalde boodschap van minister Kamp tijdens het Tweede Kamerdebat over het Energieakkoord gisteren.

Zijn argumentatie is dat geen van de ruim veertig partijen die mee-onderhandelden aan het Energieakkoord, precies kreeg wat hij wilde, allemaal hebben ze iets kunnen nemen maar ook moeten geven. Kamp wil niet bepaalde onderdelen van het Energieakkoord opnieuw ter discussie stellen omdat het gaat om een complex van afspraken die met elkaar samenhangen.

Kabinet en Kamer eens over noodzaak energietransitie
Verschillende Kamerleden hadden problemen met deze stellingname. Er werd geconstateerd dat een meerderheid van de Kamer en het kabinet voorstander zijn van de energietransitie. In de grond is men het dus met elkaar eens. Maar de Kamerleden voelden zich buiten spel gezet door de opstelling van de minister omdat daarmee elke verbetering aan het Energieakkoord die de Kamer aandraagt bij voorbaat koud is gesteld.

Kamp pareerde dat er in het Energieakkoord verbeteringsmechanismen zijn opgenomen. Er zijn evaluatiemomenten vastgelegd en er is een borgingscommissie aangesteld. Kamp wil die mechanismen hun werk laten doen.

“De transitie is niet lineair”
SP-Kamerlid Smaling was niet overtuigd: “Als er geen flexibiliteit mogelijk is, waarom staan we hier dan?” Hij wees erop dat de transitie niet lineair is. Het is niet duidelijk welke innovaties in de toekomst beschikbaar komen. Stel dat er een grote doorbraak komt in zonne-energie, gaan we dan door met de bijstook van biomassa omdat dit nu eenmaal vast ligt in het Energieakkoord?

Innovatie
Kamp antwoordde dat hij hoopte dat er op het gebied van innovatie “fantastische dingen gaan gebeuren” en dat innovatie en vernieuwing hard nodig zijn. Echter, op dit moment zijn alle voorzienbare en toepasbare duurzame energieoplossingen allemaal maximaal nodig om de 2020 doelstelling van het Energieakkoord te behalen, zei de minister. Daarna zal er nog meer energie uit zon, wind, warmte en vergisting nodig zijn om de 2023 doelstelling te halen. “Als er tegen die tijd alternatieven zijn, graag”.

Om zijn punt kracht bij te zetten haalde Kamp het onderzoek naar blauwe energie aan waar Kamerleden eerder ook al aan gerefereerd hadden. In dit Nederlandse onderzoek wordt energie opgewekt uit de wisselwerking tussen zout en zoet water. Recent kwam uitgebreid in het nieuws dat het rendement twee tot drie keer verhoogd kan worden als het water wordt opgewarmd. In sommige media werd het einde van alle energieproblemen al aangekondigd. Zo concludeerde de Telegraaf dat “de blauwe energiecentrale plotseling een serieuze concurrent voor andere alternatieve energiebronnen” wordt.

Technologie ontwikkelingscurve
Met een lesje technologie-ontwikkeling bracht Kamp die hoge verwachtingen terug op aarde: Op dit moment draait er een experiment met een proefinstallatie bij de Afsluitdijk, dat loopt tot 2017. Als er voldoende ervaring is opgedaan zal het worden opgeschaald naar een demonstratieproject voor een periode van vier jaar. Pas daarna kan de technologie een nieuwe fase in. “Ondertussen kan ik u vertellen”, zei Kamp, “dat de kosten voor blauwe energie 58,5 cent per kWh zijn, het hoogste dat wordt uitgekeerd in de SDE+ is 15 cent. Ik hoop dat het een succes wordt maar ik ga niet de suggestie wekken dat we af kunnen van windmolens.”

Beeld: Minister Kamp