ACM wijst verzoek tot handhaving af

ACM wijst verzoek tot handhaving af

In april 2014 hebben bewoners van de wijk Hoogeland in Naaldwijk ACM verzocht handhavend op te treden tegen woningcorporatie Vestia. De bewoners verzochten om handhaving omdat Vestia volgens hen een hogere prijs voor de levering van warm water in rekening brengt dan op grond van de Warmtewet is toegestaan. ACM heeft dit verzoek afgewezen.

Beslissing

Volgens ACM is de warmtewet niet op de onderhavige woningen van toepassing en kan daarom niet handhavend optreden tegen de woningcorporatie. “Bij besluit van 13 mei 2014 heeft ACM het verzoek tot handhaving afgewezen omdat er geen sprake is van levering van warm water. In de beslissing op bezwaar handhaaft ACM deze beslissing omdat het water op het moment dat het de woningen binnenkomt nog niet de geschikte temperatuur heeft om direct te worden ingezet voor huishoudelijke doeleinden, zoals douchen en ruimteverwarming. Het water moet, nadat het de woningen is binnengekomen, naar een hogere temperatuur worden gebracht via een in de woningen aanwezige individuele warmtepomp. De Warmtewet is volgens ACM daarom niet op de onderhavige woningen van toepassing”, aldus ACM.

Bron & beeld: ACM.