103 miljoen euro voor energie-innovatieprojecten (video)

103 miljoen euro voor energie-innovatieprojecten (video)

Het ministerie van Economische Zaken stelt via diverse subsidieregelingen van de Topsector Energie 103 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten. Nieuw is de Hernieuwbare Energie-regeling voor projecten die bijdragen aan de energiedoelstelling van 16 procent in 2023.

De nieuwe regeling is voor projecten die bijdragen aan het kosteneffectiever realiseren van de duurzame-energiedoelstelling van 16 procent in 2023. De eerste tranche is op 16 februari gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidies zijn bedoeld voor energie-innovatieprojecten van privaat-publieke samenwerkingsverbanden (overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven). Het gaat om combinaties van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie. Alle regelingen van de eerste tranche gaan open op 1 april 2015. Later dit jaar volgt nog een tweede tranche.

Diverse subsidieregelingen

Ook nieuw is de iDEEGO-regeling (innovatie Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving). Onder de regelingen valt verder de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), die voortkomt uit het Energieakkoord. Voor de DEI stelt de minister 34 miljoen euro beschikbaar, zo zegt de Rijksoverheid.

De in te dienen projecten moeten passen binnen de thema’s en focus daarbinnen van de Topsector Energie: zoals bio-energie, energiebesparing in de industrie en gebouwde omgeving, LNG, smart grids, wind op zee, zonne-energie en het sociale innovatieprogramma STEM. Behalve bij projecten voor de regelingen DEI en Hernieuwbare Energie; die richten zich ook op andere energiethema’s.

Topsector Energie in het kort

In onderstaande video, gemaakt door de RVO zelf, wordt in amper 3 minuten uitgelegd waar de Topsector Energie en energie-innovaties voor staat. Om het geheugen even op te frissen:

Kijk voor meer informatie en het volledige persbericht op RVO.nl.

Bronnen: Amstelveenweb, Persbericht RVO