Solar servicebedrijven: stop de invoerheffingen op Chinese zonnepanelen

Solar servicebedrijven: stop de invoerheffingen op Chinese zonnepanelen

Zonnesysteem-installateurs roepen Brussel op de handelsbarrière tegen Chinese zonnepanelen te beëindigen.

In een brief aan Eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström die begin augustus is verstuurd, vragen directeuren van zes grote servicebedrijven uit de zonne-energie branche de solar Minimum Import Prijs (MIP) in december 2015 te laten aflopen.

Uit de brief: ‘De introductie van de MIP veroorzaakte een prijstoename van 20-30% van de ene op de andere dag wat leidde tot negatieve consequenties voor Europese solar bedrijven. We verzoeken u dringend om nogmaals na te denken voordat u de inmiddels fragiele Europese sector nog meer schade berokkent’.

Handelsbarrière

In 2013 bepaalde de Europese Commissie (EC) dat op Chinese zonnepanelen en -cellen voortaan invoerheffingen van toepassing waren. De producten zouden met subsidies worden geproduceerd en/of tegen dumpprijzen in de EU worden verkocht, aldus de EC. Om Europese zonnepaneelfabrikanten te beschermen werden middels invoertarieven handelsbarrières opgeworpen.

Met enkele Chinese producenten werden MIPs afgesproken, dat wil zeggen dat zij een door de EU vastgestelde minimum prijs hanteren voor hun producten en daarom de invoertarieven niet hoeven te betalen. De MIP zou in december 2015 aflopen maar er is nu sprake van dat deze zal worden verlengd tot 2016 of langer.

Afnemende groei

De zes Europese solar bedrijven doen het verzoek de MIP zoals gepland te laten aflopen. Als argument geven zij het negatieve effect van de maatregel op de branche. In het eerste jaar dat de MIP werd ingevoerd, daalde het nieuw geïnstalleerd vermogen in Europa van 21 GW naar 7 GW, de afnemende groei is deels toe te schrijven aan de MIP, aldus de auteurs.

Veel EU-lidstaten zijn bezig de subsidies op zonne-energie af te bouwen, de reden die zij daarvoor geven is de dalende kosten van zonnesystemen. Echter, door de MIP wordt die kostendaling ongedaan gemaakt en dat heeft een negatief effect op de verkoop, staat in de brief.

Europese fabrikanten voor invoerheffing

Sommige Europese zonnepaneelfabrikanten zijn wel voorstander van de MIP. Middels de branchevereniging EU ProSun lobbyen zij voor het in stand houden van de maatregel. De vereniging noemt het weren van Chinese zonnepanelen middels handelsbarrières zelfs haar primaire doel.

De brievenschrijvers voelen zich gedupeerd dat de eurocommissaris haar oor laat hangen naar EU ProSun en daarmee de rest van de zonne-energie sector te kort doet: “de acties van een handvol fabrikanten [hebben] een negatief effect op de meerderheid van de Europese zonne-energie sector.”

Anti-Chinese mindset

Ook hekelen de auteurs de ‘anti-Chinese manier van denken’ van de EC. Door de enorme schaal waarop in China geproduceerd wordt, is het land in staat goedkopere producten af te leveren. Die kostendaling is hard nodig om het energiesysteem te vergroenen en om een gezonde markt voor zonne-energie te creëren. In plaats van China te beschuldigen van valse concurrentie zou de EC moeten inzien dat het land bijdraagt aan de volgende groeispurt in de toepassing van zonne-energie.

De brief is ondertekend door de directeuren van Solar Clarity en Sungevity uit Nederland, het Britse bedrijf Solarcentury, Soventix met een hoofdkantoor in Duitsland, Ergo Home Energy uit Cyprus en het Ierse BNRG Renewables.

Beeld zonnepanelen: Rainer Lippert / Rainer Lippert