Utrecht koploper in energie-efficiëntie gemeentelijk vastgoed

Utrecht koploper in energie-efficiëntie gemeentelijk vastgoed
PARTNERBIJDRAGE

Op de Gemeentelijk Vastgoed Dag 2015 vertelt de Utrechtse wethouder vastgoed Ir. Paulus Jansen hoe de gemeente koploper is geworden in energiebesparing en verduurzaming. Een vooruitblik.

De gemeente Utrecht heeft een vastgoedportefeuille met een waarde van zo’n 1 miljard euro en een omvang van ruim 900 gebouwen met bijna 800.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak. De portefeuille is zeer divers, met kantoorgebouwen, heel veel scholen en sportaccommodaties, en cultuurcentra. Daar zitten ook bijzondere objecten tussen, zoals het nieuwe stadskantoor dat een jaar geleden in gebruik werd genomen, muziekgebouw TivoliVredenburg, dat dit jaar de Rietveldprijs won, maar ook monumentale, oude panden zoals de Stadsschouwburg van architect Dudok.

Meerjaren onderhoudsplan

De gemeente Utrecht heeft stevige duurzaamheidsdoelstellingen bepaald. Voor een deel van het gemeentelijk vastgoed, exclusief scholen in totaal 350 panden, zal het energieverbruik met gemiddeld 30% teruggedrongen moeten worden, voor 2020. De gemeente wil volledig klimaatneutraal zijn in 2030. Voor het verbeteren van de energie-efficiëntie in bestaande gebouwen is de gemeente goed op weg. Paulus Jansen, verantwoordelijk wethouder, zegt op schema te liggen: ‘We gaan onze ambities halen en dat lukt door een systematische aanpak.’

De gemeente heeft het invoeren van maatregelen voor energiebesparing gekoppeld aan het meerjaren onderhoudsplan van het vastgoed. Gekoppeld aan het criterium dat maatregelen doorgevoerd worden zodra deze zich terugverdienen in vijftien jaren of minder, komen de gebouwen en hun installaties vanzelf aan de beurt tijdens gepland onderhoud.

Exploitatie neutraal

Een groot deel van de totale investeringen in duurzaamheidsmaatregelen binnen de gemeente Utrecht wordt besteedt aan energiebesparing en -efficiëntie. Tot 2030 liggen de investeringen rond de 9 miljard en 80% gaat naar energiebesparing. Maar het bijzondere is dat voor het doorvoeren van verbetermaatregelen aan het gemeentelijk vastgoed de investeringen uit de lopende begroting gedaan worden. Omdat na genomen maatregelen de kosten voor energie dalen, kan de investering worden afgeschreven.

Tips voor gemeenten

De ervaringen opgedaan in Utrecht zijn zeer positief. ‘Door de gebruikers van gebouwen te betrekken in het proces en bewust te maken van besparingen of beheerders bij te scholen, kun je veel winnen’, zegt Paulus Jansen. ‘Kijk ook goed naar de split-incentive effecten en zorg dat ook de gebruiker voordelen geniet. Je hebt als gemeente een zekere schaalgrootte nodig om dit effectief aan te pakken. Zorg voor een kartrekker binnen de gemeente. Kleinere gemeenten doen er wellicht goed aan samen te gaan werken of taken uit te besteden.’

Zijn belangrijkste tip: ‘De kunst is dat eindgebruikers aanhaken en gemotiveerd blijven om mee te doen.’

Meer weten over de Gemeentelijk Vastgoed Dag van 5 oktober 2015? Lees de vooraankondiging en krijg 30 euro korting wanneer u zich aanmeldt.

Gemeentelijk Vastgoed Dag

Beeld : Wikimedia Commons / Japiot