Negatieve invloed energiebedrijven op klimaatbeleid

Negatieve invloed energiebedrijven op klimaatbeleid

De grootste energiebedrijven in de wereld gebruiken hun invloed om klimaatbeleid af te remmen. Nutsbedrijven staan juist gematigd positief tegenover klimaatactie.

De nieuwe Britse non-profit InfluenceMap heeft onderzoek gedaan naar de invloed die de honderd grootste bedrijven op klimaatbeleid uitoefenen. Daarbij werd gekeken naar de bemoeienis van bedrijven door middel van lobby, PR en toegang tot beleidsmakers. Ook lidmaatschappen van brancheorganisaties en steun aan bepaalde lobbygroepen werden meegenomen. Het onderzoek gaat expliciet niet over de vraag of de bedrijven zelf klimaat(on)vriendelijk zijn, maar over hoe zij hun stem inzetten in het klimaatdebat.

Het onderzoek heeft geleid tot een scorekaart waarvoor bedrijven van een A (inzet voor een sterk klimaatbeleid) tot een F (inzet voor afzwakking van klimaatbeleid) konden ontvangen. De top 100 bedrijven van de wereld (exclusief financiële instellingen) en dertig grote brancheorganisaties werden onderzocht.

Energiebedrijven verzetten zich tegen klimaatbeleid

In de top 100 komen dertien energiebedrijven voor, allen actief in de fossiele industrie. Van de veertien sectoren die op de kaart voorkomen, scoort deze verreweg het slechtste. ‘Bedrijven tonen een complexe waaier van betrokkenheid bij verschillende soorten klimaatregelgevingen’, schrijven de onderzoekers.

Het best scorende bedrijf in de sector, aangemerkt met een D, is Suncor, nota bene een Canadees bedrijf dat actief is in teerzandolie. Helemaal onderaan met een F bungelt het omstreden Koch Industries. Shell moet het doen met een D-. Het beeld dat naar voren van Shell komt is ambivalent. Enerzijds steunt het bedrijf het VN-klimaatakkoord, maar anderzijds heeft het zijn aandeelhouders ook gezegd dat klimaatbeleid niet zal leiden tot een significante terugval van het gebruik van fossiele brandstoffen. Shell heeft zich uitgesproken voor een sterk EU emissiehandelssysteem, maar benadrukt tegelijk de noodzaak voor meer gratis emissiecertificaten.

Nutsbedrijven

Nutsbedrijven scoren een stuk beter. Van de zes geïndexeerde bedrijven scoort het Britse National Grid het best met een B-. Het bedrijf zet zijn invloed actief in voor nationale doelstellingen voor hernieuwbare energie. Het Spaanse Iberdrola maakt zich sterk voor een 2°C scenario en vraagt om duidelijke, sterke beleidsmaatregelen om investeringen in duurzame energie te garanderen. Het slechtst presteert het Amerikaanse Duke Energy met een F. Het is het enige niet-Europese nutsbedrijf in de lijst.

Groen Google

De techindustrie en de voedingswarensector zijn de grootste voorstanders van sterke klimaatactie. Unilever, op de tweede plaats met een B, heeft in het verleden aangegeven dat klimaatverandering al invloed heeft op de winst door mislukkende oogsten. De techies leverden de nummer drie op de lijst met Cisco Systems, evenals de nummer één: Google.

De techindustrie, ‘allen relatief jonge bedrijven’, hebben gewoonweg ‘weinig banden met de koolstofrijke economie’, aldus de onderzoekers. Ze zetten zich sterk in voor duurzame energie, een begrijpelijke keuze aangezien hun hele bedrijfsmodel sterk afhankelijk is van elektriciteit. Als technologiebedrijven voelen ze zich meer verwant met 21e-eeuwse duurzame energietechnologieën: die kunnen nog worden doorontwikkeld en dus dalen in prijs. Hoe anders dan 20e-eeuwse fossiele energie technieken waar ze nauwelijks of geen invloed op kunnen uitoefenen en zich daarmee blootstellen aan volatiele prijsschommelingen.

De scorekaart van InfluenceMap is zeer rijk aan informatie. Voor elk bedrijf is een uitgebreide beschrijving beschikbaar van hoe de score tot stand is gekomen (hiervoor is wel een gratis login nodig). De nieuwe non-profit levert daarmee een mooi gereedschap voor het klimaatdebat.

Beeld klimaatbeleid: Wesha / Wesha