Nederlanders niet op de hoogte van uitfasering aardgas

Nederlanders niet op de hoogte van uitfasering aardgas

Maar liefst 86% van de Nederlanders is niet op de hoogte van de plannen van de Nederlandse overheid rondom de uitfasering van aardgas. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting HIER klimaatbureau onder 3.177 respondenten.

Persbericht – Bijna de helft van de Nederlanders is het er wel mee eens dat huishoudens moeten stoppen met het gebruik van aardgas, tegenover 36% procent die tegen is. Ruim een derde ziet in deze warmtetransitie het meest op tegen de kosten. In het Energierapport van het ministerie van Economische Zaken staat dat de verwarming van woningen en gebouwen in Nederland in 2050 geen CO₂-uitstoot meer mag veroorzaken. Dat betekent dat Nederlandse huishoudens en kantoren moeten stoppen met het gebruik van aardgas. Een enorme opgave aangezien op dit moment 95% van de woningen in Nederland verwarming en warm water op aardgas heeft. Slechts 14 procent van de Nederlanders is op de hoogte van dit voornemen.

Sible Schöne, directeur van het HIER klimaatbureau: ‘De warmtetransitie is een belangrijk onderwerp in de energiedialoog die nu plaatsvindt op initiatief van het ministerie van Economische Zaken, maar het is duidelijk dat het niet echt leeft bij de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking. De grootste opgave ligt straks dan ook in het meekrijgen van bewoners. Een landelijk kader, aantrekkelijke proposities, op het gebied van geld, comfort en woningverbetering, en goede communicatie over de gevolgen voor individuele huishoudens zijn heel belangrijk. Lokale energie-initiatieven en wijkgebonden bewonersorganisaties kunnen een waardevolle rol spelen om voldoende draagvlak te realiseren.’

Kosten

Bijna de helft van de respondenten is het er mee eens dat Nederland moet stoppen met het gebruik van aardgas. De belangrijkste redenen die zij aangeven zijn het klimaatprobleem (53%) en het feit dat het gas opraakt (21%). De aardbevingen in Groningen en de afhankelijkheid van Rusland worden in mindere mate genoemd. Ruim een derde van de respondenten is het er niet mee eens. De meeste tegenstanders (42%) vinden het ‘weer zo’n linkse hype’. Andere tegenargumenten zijn dat we aardgas nodig hebben, dat de bijdrage van Nederland te klein is en de kosten.

Er is een aantal alternatieven voor verwarming met een CV-ketel op gas. Voorbeelden zijn warmtenetten, elektrische warmtepompen of warmte-koude-opslag. De meeste huizen zijn niet  geschikt om meteen op zo’n alternatief over te gaan. Vaak moet het huis bijvoorbeeld eerst beter geïsoleerd worden, voordat een nieuwe installatie geplaatst kan worden. Ruim een derde (37%) van de Nederlanders ziet het meest op tegen de kosten die deze transitie met zich mee zou brengen. Op twee staat niet meer koken op gas (11%). Meer dan een vijfde ziet echter helemaal nergens tegenop.

Uitfasering aardgas

 

Bron: HIER Klimaatbureau