‘CO2 kan veilig worden opgeslagen in lege olievelden’

‘CO2 kan veilig worden opgeslagen in lege olievelden’

Om de huidige CO2-uitstoot te reduceren kan het worden opgeslagen in geologische formaties, zoals (bijna) lege olie- en gasvelden. Dat zegt promovenda Elisenda Bakker in haar proefschrift ‘Frictional and transport properties of simulated faults in CO2 storage reservoirs and clay-rich caprocks’.

Verbranden van fossiele brandstoffen gaat gepaard met CO2-uitstoot wat zorgt voor klimaatverandering. Het proces van koolstofafvang en -opslag (carbon capture and storage, ofwel CCS), zorgt ervoor dat nieuwe klimaatveranderingen zoveel mogelijk worden beperkt terwijl wetenschappers zich kunnen focussen op de zoektocht en overgang naar grootschalige vormen van duurzamere energiewinning. In haar proefschrift  benadrukt Bakker dat het injectieproces bij ondergrondse langetermijn-CO2-opslag niet tot bewegende, lekkende breuken mag leiden.

Breuken

Om langetermijnopslag zo veilig mogelijk te maken is het van belang dat de integriteit van potentiële opslagreservoirs en afdeklagen intact blijven, zowel tijdens als na CO2-injectie. Nagenoeg alle opslaglagen in de ondergrond bevatten van nature breuken. Deze breuken kunnen natuurlijke en potentiële routes voor CO2-lekkage vormen, maar miljoenen jaren van olie- en gasopslag hebben bewezen dat deze breuken bijna niet bewegen en geen actieve lekpaden vormen. Daarom is het van essentieel belang dat de temperatuurs- en spanningsveranderingen die gepaard gaan met CO2-injectie en -opslag niet leiden tot bewegende, lekkende breuken.

Tot slot kunnen door de blootstelling aan CO2 chemische veranderingen optreden in de breukmaterialen. Elisenda keek daarom naar het effect en het samenspel van veranderingen in temperatuur, spanning en mineraalcompositie op de wrijvings- en vloeistoftransporteigenschappen van breukmaterialen gemaakt van zandsteen en kleisteen. In een interview met Trouw laat Bakker weten CO2 gesteenten als zandsteen en schalie (kleisteen) nauwelijks aantast en is de beschikbare opslagcapaciteit enorm is (alleen al onder de Noordzee 1200 megaton. ‘Ter vergelijking: op de Nationale Klimaattop is vorig jaar afgesproken de CO2-uitstoot met 17,6 megaton terug te dringen.’

Toch is volgens Bakker CO2-opslag een tussenoplossing: ‘Als we klimaatverandering willen beperken, is afwachten geen optie meer’, zegt de promovenda tegen Trouw.

Bron: Universiteit Utrecht