Privacy

Dit is het privacybeleid van EnergieMedia, de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, die worden verzameld via deze website. EnergieMedia houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en gaat vertrouwelijk met haar klantengegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking van uw gegevens
Wanneer u zich registreert voor de whitepaper library om whitepapers e.d. te kunnen downloaden, of wanneer u een informatiepakket aanvraagt, verstrekt u actief persoonsgegevens aan EnergieMedia. Hiermee worden alle gegevens bedoeld waarmee een bepaald individu geïdentificeerd kan worden, zoals uw naam, zakelijk adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer en informatie over de diensten die u graag van EnergieMedia wenst te ontvangen. Daarnaast kunnen wij u tijdens uw registratie ook vragen andere informatie te verstrekken, zoals functietitel, branche, bedrijfsnaam en land. Wanneer u zich registreert, zal u ook gevraagd worden een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen, waarmee u in het vervolg kunt inloggen voor de diensten van EnergieMedia.

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in een gegevensbestand, dat ook beschikbaar is voor de eigenaar. Daarnaast geeft u toestemming aan EnergieMedia om u informatie van EnergieMedia te sturen en specifieke nieuwsbrieven die aansluiten bij de door u tijdens uw registratie opgegeven interesses. Ook kunnen uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen.

Verstrekking aan derden
De aard van enkele van onze diensten vereist het doorgeven van uw gegevens aan door u aangegeven derde partijen. Dit is in het bijzonder van toepassing op:
1. Het aanvragen van EnergieMedia-informatiepakketten, waarbij de aanvrager aangeeft dat hij informatie over specifieke producten wenst te ontvangen.
2. Het downloaden van documenten binnen de whitepaper library van energieleveranciers of –dienstverleners.
3. Het klikken op advertenties op deze site. In dit geval worden uw persoonsgegevens echter niet aan de desbetreffende derde partij doorgegeven, maar wordt enkel de hoeveelheid kliks gemeten en gecommuniceerd.

Wanneer u een document downloadt en/of een informatiepakket aanvraagt, kunt u door de desbetreffende derde partij worden benaderd. Dit gebeurt echter met uw toestemming, waardoor EnergieMedia geen verantwoordelijkheid draagt voor de gegevensbehandeling door desbetreffende derde partijen.

Gebruik van cookies
EnergieMedia maakt bij het aanbieden van haar online diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door uw internet browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit tekstbestand bevat in essentie gegevens die u op de site invoert. Met behulp van een dergelijke cookie kan de website u bij een volgend bezoek herkennen. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor analyse met Google Analytics, waarover hieronder meer informatie wordt gegeven. Een cookie kan geen virussen bevatten. Eventueel kunt u in uw browserinstellingen aangegeven dat u wilt worden gewaarschuwd bij het plaatsen van een cookie.

Google Analytics
EnergieMedia maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website van EnergieMedia kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiliging en het bewaren van uw gegevens
De infrastructuur en programma’s zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over klanten en bezoekers kunnen krijgen. Uw persoonsgegevens worden streng beveiligd, zowel gedurende uw membership bij EnergieMedia, als ook nadat u uw membership heeft beëindigd. Met inachtneming van artikel 10 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens blijven uw gegevens na de beëindiging van uw membership uitsluitend voor statische doeleinden bewaard. U zult dus niet worden benaderd en uw gegevens zullen op geen enkele andere wijze worden verwerkt. Indien u hier bezwaar tegen heeft, heeft u ten allen tijde het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen, aan welk verzoek EnergieMedia redelijkerwijs gevolg zal geven.

Websites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Corrigeren of verwijderen van uw gegevens
U heeft te allen tijde het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen, aan welk verzoek EnergieMedia redelijkerwijs gevolg zal geven. Hiervoor kunt u contact met EnergieMedia opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij willen u vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende het privacybeleid, dan kunt u deze ook richten aan onderstaand adres.

EnergieMedia
postbus 59534
1040 LA Amsterdam
redactie@energiemedia.nl

Wijziging van dit privacy statement
EnergieMedia behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit privacy statement te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 13 april 2011.