Onafhankelijke informatiebron over energiebeleid voor overheden.

provincies

Elf locaties voor grote windmolenparken op land

01.04.2014
Thumbnail image for Elf locaties voor grote windmolenparken op land

Het kabinet heeft elf gebieden aangewezen voor de bouw van grote windmolenparken. De parken zijn een belangrijke voorwaarde om 6.000 MW windenergie op land te realiseren in 2020.

Lees verder …

Deze gemeenten en provincies zijn schaliegasvrij (+kaarten)

01.11.2013
Thumbnail image for Deze gemeenten en provincies zijn schaliegasvrij (+kaarten)

Maar liefst 99 gemeenten en 7 provincies hebben zich schaliegasvrij verklaard. Zij zullen geen vergunningen gaan verstrekken voor (proef) boringen naar schaliegas. Bekijk hier welke gemeenten en provincies het zijn.

Lees verder …

Quick scan: fondsbeheer 5 revolverende energiefondsen

16.08.2013
Thumbnail image for Quick scan: fondsbeheer 5 revolverende energiefondsen

Revolverende fondsen zijn voor ondernemers steeds meer een nieuwe bron van financiering van duurzame energie projecten. Uit een quick scan van EnergieOverheid blijkt dat provincies en gemeenten een fonds zelf beheren of het uitbesteden aan marktpartijen.

Lees verder …

6000 MW nieuwe windstroom vóór 2020

01.02.2013
Thumbnail image for 6000 MW nieuwe windstroom vóór 2020

De provincies trekken gezamenlijk op om vóór 2020 zesduizend megawatt aan windstroom op land te realiseren. Het nieuwe plan moet er aan bijdragen dat er meer duurzame energie in Nederland wordt opgewekt. Ons land behoort tot de achterblijvers in Europa.

Lees verder …

Provincies willen meer steun voor windenergie

14.03.2011

Om 14 duurzame energieproductie in 2020 halen, moet het rijk belemmeringen wegnemen en provincies de ruimte bieden. Dat schrijft het IPO (interprovinciaal overleg) in een brief aan de…

Lees verder …

“Nuon wil zonnecelfolie-fabriek Helianthos afstoten”

21.10.2010

UPDATE – Nuon wil zijn zonnecelfabriek Helianthos in Arnhem verkopen of sluiten. Dat schrijft de Volkskrant. De SP Gelderland wil dat het Rijk en de provincie de sluiting gaan voorkomen. (+ reactie Nuon)

Lees verder …