Duurzame Energie Richtlijn binnenkort van kracht

Duurzame Energie Richtlijn binnenkort van kracht

De Duurzame Energie Richtlijn is in december 2008 vastgesteld door de Europese Commissie en het Europees Parlement en geldt voor alle lidstaten. Zodra de definitieve tekst in het publicatieblad van de Europese Unie is opgenomen, zijn de lidstaten wettelijk verplicht zich aan deze Richtlijn te houden.

Twintig procent van alle energie die in de Europese Unie wordt verbruikt, moet in het jaar 2020 afkomstig zijn van natuurlijke hulpbronnen zoals wind, water of zon. Nu is dat nog maar 8,5 procent.

Bovendien moet minstens 10 procent van alle energie in de vervoersector uit hernieuwbare bronnen afkomen. Dat zijn de overkoepelende doelstellingen die voor iedereen gelden. Daarnaast heeft elk lid van de Europese Unie zijn eigen doelstellingen gekregen.

Nationaal Actieplan
Iedere lidstaat moet in 2010 bij de Europese Commissie een nationaal actieplan indienen. Daarin komt ondermeer het energieverbruik van de lidstaat, de streefcijfers per sector (elektriciteit, verwarming en koeling en vervoer) en de trajecten die ondernomen worden om deze streefcijfers te bereiken.

De Europese Commissie heeft een indicatief traject vastgesteld voor de ontwikkeling van duurzame energie. Voor ieder jaar tussen 2005 en 2020 is berekend welk percentage duurzame energie bereikt moet worden om samen over tien jaar aan de gewenste 20 procent te komen. Wijkt een land af van dit traject? Dan dient er een nieuw plan te komen om weer op schema te lopen. Bij het maken van de actieplannen mogen de landen overleggen en samenwerken om de doelen te realiseren.

Bron: SenterNovem