“Nederlandse beleid zonne-energie zeer zwak”

“Nederlandse beleid zonne-energie zeer zwak”

Volgens SenterNovem zal de prijsdaling van zonnecellen doorzetten met ca. 5% per jaar na 2008. Op dit moment ligt het prijsniveau rond de 5,25 Euro per Watt piek, geïnstalleerd. Naar verwachting zal zonnestroom in Nederland tussen 2015 en 2020 evenveel kosten als stroom uit het net voor consumenten.

Tot die tijd zal marktstimulering nodig zijn, aldus Senternovem in de statusrapportage 2008. Nederland loopt sterk achter met geinstalleerd pv-vermogen vergeleken met vooral Duitsland en Spanje.

Aanbodzijde zwak
SenterNovem schrijft: “In de innovatiesysteemanalyse (feb 2008), gemaakt in het kader van de innovatieagenda, wordt de aanbodzijde zeer zwak tot zwak genoemd. Bedrijven die in Nederland actief zijn, zijn door het ontbreken van een binnenlandse markt volledig op het buitenland gericht. De SDE lijkt nog maar in beperkte mate deze partijen te verleiden (weer) op de binnenlandse markt actief te worden.”

Overheid bepaalt de markt
“De bouw- en installatiesector waren de afgelopen periode nagenoeg niet aanwezig op gebied van installatie van zonnestroomsystemen. Met een nieuwe marktvraag, ten gevolge van de SDE, zullen (nieuwe) partijen ontstaan op de markt. Het ondersteuningsregime van de overheid bepaalt in feite de markt. Door de markt en transitieplatform Duurzame Elektriciteit Voorziening (DEV) wordt het huidige beleid als zeer zwak gezien. De door de overheid ingevoerde SDE regeling heeft geen relatie met het ambitieniveau en de voorgestelde marktbenadering.”

Lees hier het hele rapport (klik erop voor fullscreen beeld):