Noord-Nederland voor scherpere energieprestatie-normen

Noord-Nederland voor scherpere energieprestatie-normen

Minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) wil samen met Noord-Nederland en belanghebbende partijen scherpere eisen stellen aan de energieprestaties van woningen. Bovendien ontwikkelt het Noorden op aandringen van de bouwsector een nieuwe systematiek om energieprestaties van gebouwen te verbeteren.

Daartoe zal een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) uitwerkt worden. Met de AMvB worden in heel Noord-Nederland na melding in het Staatsblad in januari 2010 de scherpere eisen ingevoerd. De afspraken komen voort uit het Energieakkoord dat Noord-Nederland in oktober 2007 sloot met het Rijk.

Bouwsector
De afspraak uit het Energieakkoord stond op gespannen voet met het Lenteakkoord dat het ministerie van WWI heeft gesloten met de bouwsector. Daarin werd afgesproken dat er maximaal tien kleinschalige experimenteergebieden zouden komen voor energiezuinig bouwen. De noordelijke overheden zijn blij dat er een weg is gevonden om toch de noordelijke ambitie vorm te geven.

100.000 woningenplan
De noordelijke overheden hebben hun ambities voor de bouw vastgelegd in het 100.000 woningenplan Noord-Nederland. “In dit plan staat onder andere dat voor nieuwbouw niet de landelijke EPC van 0,8 gaat gelden, maar een vernieuwde regionale EPC van 0,5. Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Met de voorgestelde AMvB zetten we nu een grote stap richting het realiseren van tenminste 35.000 woningen in de periode tot 2015 die duurzaam zijn gebouwd en energie zuinig zijn”, aldus de Groningse gedeputeerde Rudi Slager (CU).

Ook willen de overheden dat in die periode 65.000 bestaande woningen met minimaal twee energielabels verbeteren door o.a. isolatie en toepassing van betere technieken.

Nieuwe norm
Het Noorden ontwikkelt de nieuwe energienorm samen met bouwpartijen en het ministerie van WWI een nieuwe energieprestatienorm (EPC). Dat wordt een norm waar de markt veel beter mee uit de voeten kan. In de nieuwe norm wordt een nadrukkelijk verband gelegd tussen het energieverbruik van woningen en de waardering daarvan. Isolatiewaarde en de warmtevraag van een gebouw zelf wegen
bijvoorbeeld zwaarder mee dan nu het geval is.

Bron: persbericht