Stad van de Zon geopend in Heerhugowaard

Stad van de Zon geopend in Heerhugowaard

182371_648_1242982817252-Stad_vd_Zon-2_400pxIn de wijk Stad van de Zon in Heerhugowaard komen in totaal zo’n 1.600 woningen die gezamelijk emissieneutraal moeten zijn. Emissieneutraal wil zeggen dat net zoveel duurzame energie wordt opgeleverd als verbruikt. Dit wordt bereikt door de toepassing van zonnepanelen, het bouwen van energiezuinige woningen (de zogenaamde ISO++ woningen) en het plaatsen van drie windturbines in het recreatiegebied.

Overigens heeft Heerhugowaard de ambitie om in 2030 geheel emissieneutraal te zijn. Stad van de Zon is ingebed in het Park van Luna. Dit recreatiegebied is ruim 177 hectare groot en bestaat uit bos, ecologische zones en 75 hectare water met een kwaliteit die geschikt is om in te zwemmen.

Stand van zaken
In 2002 werden de eerste woningen en voorzieningen van de Stad van de Zon in aanbouw genomen. In 2003 is het grondverzet voor het Carré alsmede voor het recreatiegebied aangevangen. Dat jaar stond daarmee in het teken van gigantische landschapsveranderingen in de ooit zo stille polder. Begin 2004 zijn de eerste woningen van het Carré gebouwd. Naar verwachting zijn in 2012 de laatste delen van Stad van de Zon voltooid. Het recreatiegebied, dat middels een prijsvraag de naam Park van Luna heeft gekregen, is in 2007 voltooid en daar wordt sindsdien volop gebruik van gemaakt.

Geestelijk vader
Geestelijk vader van Stad van de Zon is Ashok Bhalotra van stedenbouwkundig bureau KuiperCompagnons. Als supervisor bewaakt Ashok Bhalotra de kwaliteit van het stedelijk gebied. Daarnaast is KuiperCompagnons ook als architect bij het plan betrokken.

Verkaveling op de zon gericht
Inspiratiebron bij zowel de verkaveling als bij de architectuur van de woningen is de zon. Voor alle woningen zijn mogelijkheden voor zonnepanelen en de woningen zijn zoveel mogelijk zongericht verkaveld.

CO2-emissieneutrale wijk

De actieve zonne-energie wordt voor een groot deel geleverd door zonnepanelen op de daken van de woningen en de voorzieningen (3,75 MegaWatt photovoltaïsche zonnepanelen, kortweg: PV). Bij PV-panelen wordt zonlicht omgezet in stroom. Dit maakt onderdeel uit van het 5 MegaWatt PV-project, het grootste PV-project op woningbouwgebied ter wereld, dat behalve in Heerhugowaard voor 1,25 MegaWatt is gerealiseerd in Alkmaar en Langedijk.
Heerhugowaard is met Stad van de Zon de grootste partner van het Europese SunCities-project. Dit project heeft als hoofddoel significante bijdragen te leveren aan de Europese doelstellingen op het gebied van CO2-reductie en implementatie van PV-systemen.

Autoluwe woonwijk
Veel woonstraten zijn autovrij door gebruik te maken van parkeren in speciale binnengebiedjes of op achtererven. De autovrije woonstraten worden ingericht met extra veel groen, speciale bestrating of speelvoorzieningen. Het centrumgebied van het Carré is tevens het centrum en voorzieningengebied voor de gehele Stad van de Zon.

Voorzieningen
Stad van de Zon heeft haar eigen voorzieningen waardoor het een erg leuke en leefbare wijk is om in te wonen. Er zijn scholen, kinderdagverblijven, winkels, horeca, medische voorzieningen, een wijkcentrum, een groot sportcomplex voor voetbalvereniging ReigerBoys, sporthal Heerhugowaard Zuid en een multifunctioneel sport- en leisurecentrum, SportLagune.

Nieuwe weg
Voor een goede ontsluiting van Stad van de Zon is de Huygendijk (N508) verlegd. De Huygendijk vormde de verbinding tussen de N242 en de Oosttangent in Heerhugowaard-Zuid. Deze weg had de extra verkeersstromen van en naar de Stad van de Zon niet aangekund. Daarom is een deel van de weg 150 meter naar het noorden verlegd.