Enschede investeert 1,5 miljoen euro in energiebesparing

Enschede investeert 1,5 miljoen euro in energiebesparing

Enschede investeert 1,5 miljoen euro in tot nu toe nog zes projecten op het gebied van energiebesparing. Het gaat daarbij om projecten die ook op steun van andere overheden kunnen rekenen en werkgelegenheid opleveren.

Doel

Enschede kiest bij duurzaamheid voor het terugdringen van CO2 uitstoot, energiebesparing en de toepassing van duurzame energie. Kansen worden vooral gezien bij verbeteringen in bestaande woningen, de eigen gebouwen van de gemeente, gebiedsontwikkeling, duurzame energie en voorlichting.

De zes projecten zijn:
• Energiebesparing bestaande woningvoorraad: € 400.000,–.
• Klimaatneutrale/frisse Scholen: € 400.000,–
• Zonnepanelen op scholen: € 150.000,–
• Plaatsing zonnepanelen op gemeentelijke/openbare gebouwen: € 100.000,–
• Versterking communicatie, educatie en participatie: € 100.000,–

Voor de resterende € 350.000,–, wordt gekeken naar kansrijke voorbeeldprojecten onder bedrijven.

Bron: Gemeente Enschede