Provincie Friesland wil windenergie op zee

Provincie Friesland wil windenergie op zee

De provincie Fryslân onderzoekt de mogelijkheden om te investeren in windenergie op zee. Met het Duitse bedrijf BARD zijn op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd over participatie in een windpark op ruim 50 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog.

Druk

De mogelijkheid om in te zetten op wind op zee is al eerder voorzichtig geopperd door gedeputeerde Hans Konst in provinciale windplannen. Vanuit de bevolking en Provinciale Staten is er ook op gewezen dat windmolens op zee mogelijk de druk kunnen halen van de discussie over windmolens op het land. Wellicht is het mogelijk op het land windmolens te saneren en te vernieuwen in combinatie met participatie in wind op zee.

900 MegaWatt
 
De Duitse windmolenbouwer BARD heeft voorlopige vergunningen voor de bouw van drie windparken boven Schiermonnikoog, die samen een vermogen hebben van zo’n 900 MegaWatt. Het zijn de enige concrete plannen voor windenergie die relatief dicht bij het Friese grondgebied liggen.
 
De verwachting is dat staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat deze voorlopige toestemming voor het einde van het jaar omzet in definitieve vergunningen. Daarna dingen de drie windparken van BARD met negen andere parken begin volgend jaar mee naar rijkssubsidie.