Purmerend bekijkt plan Stadsverwarming

Purmerend bekijkt plan Stadsverwarming

Eind 2008 heeft het college van de gemeente Purmerend de Stadsverwarming BV de opdracht gegeven tot het maken van een verbeterplan.

Een van de opdrachten was om duurzame warmte op een financieel verantwoorde wijze te garanderen. Het college heeft inmiddels het plan van de Stadsverwarming ontvangen.

Om te komen tot een modern warmtebedrijf dat financieel gezond is moet er de eerste jaren flink geïnvesteerd worden. De komende vijf jaar moet 24 miljoen euro worden gestoken in het verbeteren van het warmtenet. Dat levert een financieel voordeel op van 3 miljoen per jaar. Op langere termijn zullen andere vormen van duurzame energie worden ingezet. Een effect hiervan is dat Purmerend straks een voorbeeldgemeente is als het gaat om duurzaamheid.

Met het weer gezond maken van het stadsverwarmingsbedrijf zijn de financiële problemen voor de gemeente overigens nog niet opgelost. Daarvoor is toekomstige besluitvorming over de Warmtewet van essentieel belang en moeten aanvullende gesprekken met rijk en provincie worden gevoerd. Het college stemt in met het businessplan en informeert de gemeenteraad hierover in een brief.